Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.8.2017
Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä ohjautuu hyötykäyttöön sekä ehkäistä jätteiden syntymistä ja vähentää niiden määrää ja estää jätehuollosta terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen syntyminen.
Sen lisäksi, mitä laissa on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä, kuljetuksessa, edelleen välittämisessä, hyödyntämisessä ja käsittelyssä sekä jätteestä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä ja jätehuollon valvonnassa noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä.
Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan myös maa- ja metsätalouden, teollisuuden ja rakennustoiminnan jätteisiin edellyttäen, että niiden kuljetus ja käsittely voidaan hoitaa yhdyskuntajätteen tavoin.

Jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.8.2017 alkaen.

 
Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueet:
Kts.  karttapalvelusta suurentamalla karttaikkuna

(Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvat Uudenkaupungin kaupungin asemakaava-alueet, mutta ei ranta-asemakaava-alueet).

Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltomääräykset

Uudenkaupungin tekninen lautakunta on 7.6.2017 hyväksynyt Uudenkaupungin kaupungin uusitut jätehuoltomääräykset, jotka tulivat voimaan 1.8.2017.
 
Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki
Laskutusosoite:
Uudenkaupungin kaupunki / Jätehuoltopalvelut
PL 13, 23501 Uusikaupunki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Avoinna
ma-pe klo 9-12 ja 13-15

Jäteneuvonta
Kiinteistörekisterinhoitaja
Sari Kälkäinen
puh. 044 733 5335


Tekninen johtaja
Jari Nikkari
puh. 050 430 7001