Ympäristöterveydenhuollon lautakunta

Tällä sivulla

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ihmisen elinympäristöstä johtuvien terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä väestön terveyden ja viihtyvyyden edistäminen valvomalla ja parantamalla elinympäristön terveydellistä laatua.

Ympäristöterveydenhuollon lautakunta toimii kuntalain mukaisena ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä vastaavana yhteisenä toimielimenä.  Lautakunta toimii terveydensuojelulain 7 §:n mukaisena terveydensuojeluviranomaisena, kuluttajaturvallisuuslain 16 §:n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena sekä vastaa elintarvikelain, tupakkalain ja eläinlääkintähuoltolain mukaisista tehtävistä.  Lautakunta toimii myös nikotiinivalmisteiden myynnin lupa- ja valvontaviranomaisena.

Jäsenet

Nuorisovaltuuston edustaja Tuulia Turunen, varaedustaja Veeti Kantola

Esittelijä: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola
Sihteeri: Hallintosihteeri Eeva Nummi

Kokoukset

Seuraava kokous 

Lautakunta kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa. Kokouksissa sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti etäyhteydellä klo 17:30 alkaen.

Lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.