Ympäristö- ja lupalautakunta

Ympäristö- ja lupalautakunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena, katujen ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisena valvontaviranomaisena ja ulkoilulain mukaisena leirintäalueviranomaisena. Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien osalta ympäristö- ja lupalautakunta vastaa yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvista asioista. Lisäksi ympäristö- ja lupalautakunta päättää poikkeusluvista ja suunnittelutarveratkaisuista kaupunkisuunnittelun esityksistä.

Jäsenet

Kaupunginhallituksen edustaja: Koski Kari, varaedustaja Sjölund Janne
Nuorisovaltuuston edustaja: Kari Maisa, varaedustaja Aamu Levanen

Esittelijät: ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula, rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi, kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén

Sihteeri: tiedonhallintasihteeri Tiia Haltia
puh. 0505318489

Kokoukset 2024

23.01.,  20.02., 12.03., 16.04., 21.05., 11.06., 20.08., 17.09., 22.10., 19.11., 17.12.

Kokoukset järjestetään Mörnen virastotalossa tai sähköisenä kokouksena klo 16:30.
Kokouksia pidetään tarvittaessa muulloinkin.

Kokousten kokouskutsut ja esityslistat julkaistaan sähköiseen kokoukseen jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Esityslista julkaistaan myös lautakunnan varajäsenille.

Kiireellisistä, ylimääräisistä kokouksista kokouskutsu ja esityslista julkaistaan viimeistään edellisenä päivänä.

Esityslista julkaistaan Uudenkaupungin verkkosivuilla. Tiedotusvälineille lähetetään tieto siitä, milloin esityslistat ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla.

Lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana päivänä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla tarkastusta seuraavana päivänä siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Verkkosivuille on linkki Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien kotisivuilta.

Viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella, julkaistaan kunnan verkkosivuilla.