Yksityinen varhaiskasvatus

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona Uudessakaupungissa on kaksi yksityistä palvelusetelipäiväkotia. Yksityinen varhaiskasvatus noudattaa varhaiskasvatuslakia ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteita samoin kuin kunnallinen varhaiskasvatus. Lisäksi noudatetaan opetus- ja kasvatuslautakunnan hyväksymää palvelusetelisääntökirjaa.

Yksityinen varhaiskasvatus on turvallinen vaihtoehto, sillä kunta valvoo ja ohjaa toimintaa ja niissä edellytetään noudatettavan samoja ryhmäkokoja ja kelpoisuussäännöksiä kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Yksityisiin palvelusetelipäiväkoteihin haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan. Huoltajat ja palveluntuottaja tekevät hoito-sopimuksen, jossa sopivat varhaiskasvatukseen liittyvistä käytännöistä. Varhaiskasvatuksen tuottaja eli päiväkoti määrittää hoitomaksun.

Palvelusetelipäiväkodit

Päiväkoti Tilkkutäkki
Vuorikatu 13, 23500 Uusikaupunki
puh. 02 844 3353, 0440 844 335
sähköposti: 
paivakoti@tilkkutakki.fi
Päiväkodissa on 30 kokopäiväryhmäpaikkaa 2-6 –vuotiaille

Päiväkoti Tiitiäinen
Sateenkaarikoto ry
Välskärintie 5, 23500 Uusikaupunki
puh. 040 867 9322
sähköposti: 
s
ane.mattila@sateenkaarikoto.fi
Päiväkodissa on 79 kokopäiväryhmäpaikkaa 1-6 –vuotiaille.

Palveluseteli

Palveluseteli on tulosidonnainen seteli, jonka kunta myöntää perheelle. Palvelusetelin arvo voi olla enimmillään 900 €/kk 3-6-vuotiaiden lasten kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa. Alle kolmivuotiaiden ja osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta palvelusetelin enimmäisarvo määräytyy erillisten kerrointen mukaan. Palvelusetelin arvo määräytyy palvelusetelin enimmäisarvon ja laskennallisen kunnallisen asiakasmaksun perusteella (lapsen ikä, perhekoko, bruttotulot ja palvelun tarve). Samanaikaisesti palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea tai kotihoidon tukea.

Palvelusetelihakemus liitteineen on toimitettava Uudenkaupungin varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen (Uudenkaupungin kaupunki, varhaiskasvatus, Mörnenkatu 2, 23500 Uusikaupunki). Varhaiskasvatuksen hinta on perheelle päiväkodista riippuen joko saman hintainen tai enintään 30 euroa/kk kalliimpaa kuin kunnallinen varhaiskasvatus. Perhe saa palvelusetelin arvosta kirjallisen päätöksen. Päätöksistä vastaa varhaiskasvatusjohtaja Annina Kiiveri ja päätösten valmistelusta ja maksatuksesta toimistosihteeri Tuula Damberg.

Lapsen palvelusetelin arvo tarkistetaan vuosittain. Tarkistamista varten perheeltä pyydetään tulotiedot. Perheen tulee kuitenkin oma-aloitteisesti ilmoittaa kaupungille, kun

  • perheen tulot muuttuvat +/- 10 %, esim. työttömyyden tai työhön menon vuoksi
  • perhesuhteissa tapahtuu muutos, esim. perheenjäsenten määrä muuttuu
  • lapsen huoltajuus ja/tai osoite muuttuu
  • lapsen palvelun tarve muuttuu
  • lapsen varhaiskasvatus päättyy

Yksityinen perhepäivähoito

Yksityisiä perhepäivähoitajia ovat mm.

Suvi Vähätupa, puh. 040 777 5454
Reunalanrinne 8, Uusikaupunki

Heli Sjöberg, puh. 040 556 6467
Metsäpirtinpolku 19, Uusikaupunki
heli.sjoberg@gmail.com

Yksityistä hoidon tuen kuntalisää saa yksityisille perhepäivähoitajille.