Uusikaupunki pyrkii viestimään kaikesta toiminnastaan aktiivisesti ja avoimesti. Viestinnässä keskeistä on vuorovaikutus kuntalaisten kanssa. 

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista kaupungin toiminnasta yhdessä kaupunginjohtajan kanssa. Toimialojen johtavat viranhaltijat vastaavat oman toimialansa ja palvelujensa viestinnästä. Viestintää kehittämään ja tehostamaan on vuonna 2021 perustettu viestintätiimi, joka koostuu 12 kaupungin työntekijästä. Jäsenet edustavat eri yksiköitä. 

Uudenkaupungin pääasiallisia viestintäkanavia ovat verkkosivut, sosiaalisen median kanavat (FacebookInstagramYouTube), tiedotteet, ilmoitukset ja uutiset, esitteet ja asukastilaisuudet. 

Uudenkaupungin verkkosivut

Uusikaupunki sosiaalisessa mediassa

Facebook-sivut

Uudenkaupungin kaupungin somekanavat - sivut ja profiilit - tarjoavat pikaväylän ajankohtaisiin aiheisiin. 

Facebook-ryhmät

Uudenkaupungin Facebook-ryhmien sisällöt muotoutuvat pitkälti käyttäjien, kuntalaisten, paikallisten yhdistysten ja yritysten käsissä. 

Instagram

Uudenkaupungin Instagram-kanavilla pääsee tutustumaan kaupungin ja sen palveluiden arkeen.

Muut sosiaalisen median kanavat

Uusikaupunki tuottaa monenlaista sisältöä myös esimerkiksi Twitteriin, LinkedIniin ja YouTubeen