Vammaisneuvosto on kunnassa olevien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöryhmä. Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja sellaisista asioista, jotka voivat vaikuttaa vammaisten elämään ja hyvinvointiin. Vammaisneuvosto tiedottaa asioista, joita se on käsitellyt. Vammaisneuvosto parantaa vammaisten mahdollisuuksia osallistua muun muassa asioiden käsittelyyn kunnassa.

Uudessakaupungissa toimii kuntakohtainen vammaisneuvosto.

Vammaisneuvoston tehtävät

Vammaisneuvosto seuraa vammaisille henkilöille tarkoitettujen palvelujen kehitystä kunnan alueella. Vammaisneuvosto edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaalipalveluihin, terveyspalveluihin, kulttuuritoimintaan ja harrastuksiin.

Vammaisneuvoston jäsenet 2021-2025

  • Sihteeri, maahanmuutto- ja palvelukoordinaattori, Teija Pajula, Uudenkaupungin kaupunki, teija.pajula@uusikaupunki.fi 040 584 1754
  • Puheenjohtaja, Taina Nuutila, 0400 702091, taina.nuutila1@gmail.com, Ugin Seudun Kehitysvam.Tuki ry
  • Varapuheenjohtaja, Marja Lehtinen, Vakka-Suomen Invalidit ry
  • Riitta Salo, Vakka-Suomen Epilepsiayhdistys ry
  • Taina Vuorio, Vakka-Suomen Hengitysyhdistys ry
  • Taru Joutsa-Huutola, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, Uudenkaupungin kaupunki
  • Henriikka Lohtaja, kaupunkisuunnittelu, Uudenkaupungin kaupunki
  • Merja Koski, kaupunginhallituksen edustaja

Anna palautetta vammaisneuvostolle