Kuvassa on puheenjohtaan nuija sekä teksti "Näin päätimme: Kaupunkisuunnittelujaosto 12.10.2023 ja 28.09.2023"

17.10.2023 08:34

Uusi kaupunkisuunnittelujaosto on kokoontunut kahdesti - tutustu päätöksiin

Uusi kaupunkisuunnittelujaosto on aloittanut työskentelyn tänä syksynä. Jaosto on kokoontunut kahdesti, ja seuraava kokous on torstaina 26.10. Jaoston tehtävänä on kehittää alueen maankäyttöä ja kaupunkikuvaa sekä luoda edellytykset hyvälle kaupunkiympäristölle. Kaupunkisuunnittelujaosto myös seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.  

Varsinaisia päätösasioita ovat:

  • kaavojen laatimispäätökset, kaavojen valmistelun viranomaistehtävistä luonnosvaiheen kuulemiset ja luonnosvaiheen lausuntojen pyytämiset, sekä
  • MRL 85 § mukaisten katusuunnitelmien hyväksyminen ja
  • MRL 90 § mukaisten muiden yleisten alueiden kuin katujen toteuttamissuunnitelmista päättäminen.

Jaoston tehtävät kohdistuvat erityisesti kaupungin strategiaan kirjattuun vetovoimaisen ja ympäristövastuullisen kaupungin tavoitealueeseen.

Kaupunkisuunnittelujaoston jäseniä ovat Laura Kontu (pj.), Merja Koski (vpj.), Birgitta Runola, Janne Sjölund, Jari Valkonen ja varajäsenenä Veli-Matti Virtanen. Valmistelijana toimii kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén. 

28.09.2023 kokouksessaan jaosto

  • päätti käynnistää Savikkaan ranta-asemakaavan muutoksen 4 laadinnan, ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta osallisille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavamuutosluonnoksen nähtäville ja pyytää lausunnot viranomaisilta: Savikkaan ranta-asemakaavan muutos 4 nähtävillä 12.10.2023 – 13.11.2023 ja
  • päätti asettaa Pankkitien-Pruukintien sekä Tunnelitien pohjoispään katusuunnitelmaehdotuksen nähtäville osallisten kuulemista varten: Pankkitien katusuunnitelma nähtävillä 12. ‒ 25.10.2023.

12.10.2023 kokouksessaan jaosto

  • päätti käynnistää asemakaavan kumoamisen osalla Salmen 17 kaupunginosan katualueita, rautatiealuetta (LR), liikerakennusten korttelialuetta (KL-8) ja lähivirkistysaluetta ja asettaa nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kuulutus tulossa 19.10. OAS_Asemakaavan kumoaminen Salmenkatu - rautatiealue.