Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen tuki

Hehku-lohikäärme Kaupunginlahden rannalla.

Kiusaamisen vastainen työ - ennaltaehkäisyä ja puuttumisen tukea

Kiusaamisen vastaiseen työhön on nimetty määräaikainen lisäresurssi. Henkilökunnan ja oppilaiden palautteiden perusteella kehittämiskohteena ovat koulujen mahdollisuudet toimia kiusaamisen vastaisessa työssä sekä ennaltaehkäisevästi että ilmenneisiin konfliktitilanteisiin puuttuen. Samalla koordinaattorin työtä on pyritty painottamaan ennaltaehkäisevään suuntaan, mistä esimerkkinä tunne- ja vuorovaikutustaitoryhmät, toimintamallien yhtenäistämisen ja kirjaamisen tuki sekä muu tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen tuki oppilasryhmissä.

Työn tarkoituksena on pilotoida Aseman Lasten K-0-työtä (“selvittämättömiä konflikteja 0”) pienemmässä kaupungissa toimivaksi rakenteeksi. Työn tueksi koordinaattori kokoaa alueellista yhteistyötä lasten ja nuorten kanssa toimivista tahoista, ja tukee koulujen toimintamallien selkiyttämistä.

Lähtökohtaisena tavoitteena on tukea lasten ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa hyvinvointiinsa ja turvallisuuden tunteeseen kouluympäristössä.