Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen tuki

Hehkua kouluyhteisöön - yhteisöllinen hyvinvointityö osaksi kaupungin kouluja

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä hankerahoituksella on vahvistettu yhteisöllisen hyvinvointityön resurssia vuosiksi 2022-2023. Erityisesti työn painopisteenä ovat olleet kaupungin yhtenäiskoulut. Merkittävässä roolissa on ollut yhteistyö koulujen henkilökunnan kanssa ryhmien kanssa tehtävässä työssä. Työn ohjenuorana on ollut auttaa konkretisoimaan Hehkuvan koulun käsikirjan käyttöä eri-ikäisten ryhmien kanssa.

Yhteisöllisen hyvinvointityön kuraattorin nimikkeellä Jenni on mukana yhtenäiskoulujen arjessa - niin ryhmäytyksissä, moniammatillisessa yhteistyössä (yhteisöllisissä hyvinvointiryhmissä) kuin koulujen käytävillä ja välituntitoiminnassakin. Arkityötä yhtenäiskouluilla tehdään myös yhdessä koulunuorisotyöntekijän kanssa. Yhteistyössä kiusaamisen vastaisen työn koordinaattorin kanssa hyvinvointityön kuraattori on ohjannut oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistavia Hehku-ryhmiä.

Kiusaamisen vastainen työ - ennaltaehkäisyä ja puuttumisen tukea

Kiusaamisen vastaiseen työhön on nimetty kaupungin rahoituksella määräaikainen lisäresurssi. Nimetty kiusaamisen vastaisen työn koordinaattori Laura on kevätlukukaudella kartoittanut koulujen nykytilannetta, toiveita ja lähtökohtia kiusaamisen vastaisessa työssä. Henkilökunnan ja oppilaiden palautteiden perusteella syksyn kehittämiskohteena ovat koulujen mahdollisuudet toimia kiusaamisen vastaisessa työssä sekä ennaltaehkäisevästi että ilmenneisiin konfliktitilanteisiin puuttuen. Samalla koordinaattorin työtä on pyritty painottamaan ennaltaehkäisevään suuntaan, mistä esimerkkinä ylläkin mainitut Hehku-ryhmät, toimintamallien yhtenäistämisen ja kirjaamisen tuki sekä muu tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen tuki oppilasryhmissä.

Työn tarkoituksena on pilotoida Aseman Lasten K-0-työtä (“selvittämättömiä konflikteja 0”) pienemmässä kaupungissa toimivaksi rakenteeksi. Työn tueksi koordinaattori kokoaa alueellista yhteistyötä lasten ja nuorten kanssa toimivista tahoista, ja tukee koulujen toimintamallien selkiyttämistä

Molempien työnkuvien lähtökohtaisena tavoitteena on tukea lasten ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa hyvinvointiinsa ja turvallisuuden tunteeseen kouluympäristössä.