Toimenpidelupa ja toimenpideilmoitusmenettely

Toimenpideluvan tai toimenpideilmoitusmenettelyn soveltamisesta kunnan eri osa-alueilla selvitetään Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksessä (taulukko sivulla 4.). Ole ajoissa yhteydessä rakennusvalvontaan, niin katsotaan tuleeko sinun hakea toimenpidelupaa vai riittääkö ilmoitus. 

Esimerkiksi seuraavat asiat vaativat todennäköisesti toimenpideluvan tai -ilmoituksen

 • julkisivumuutokset
 • rakennelmat (esim. kevyet vajat tai katokset)
 • mainoslaitteet
 • kiinteä aita
 • suurehko laituri
 • aurinkopaneeli
 • lämpöpumppu

Näin haet toimenpidelupaa tai teet toimenpideilmoituksen

 • Toimenpidelupa haetaan ja toimenpideilmoitus tehdään sähköisesti Lupapiste-palvelusta
 • Luvan hakijana on aina kiinteistön omistaja(t) tai haltija(t).
 • Asunto-osakeyhtiössä hakijana on asunto-osakeyhtiö.
 • Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä.
 • Omistuksen voi todistaa esim. kauppakirjalla tai lainhuuto-otteella.

Toimenpideluvan ja -ilmoituksen liitteet

 • asemapiirros
 • pohjapiirustus
 • leikkauspiirustus
 • julkisivupiirustus, väri- ja materiaalimuutokset
 • naapurien kuuleminen (ilmoituksessa vain tarvittaessa)
 • kun hakijana on asunto-osakeyhtiö tai yritys, ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä sekä ote asunto osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta
 • muut mahdolliset hankkeen edellyttämät lisäselvitykset
   

Mallipiirrustus toimenpideilmoitukseen