Talousarvio on kaupungin varainhoitoa koskeva suunnitelma. Lautakunnat antavat syyskuussa ehdotuksensa talousarvioksi, joiden pohjalta kaupunginjohtaja valmistelee hallitukselle oman talousarvioehdotuksensa.  Hallitus käsittelee talousarvioehdotuksen marraskuussa. Valtuusto vahvistaa vuoden loppuun mennessä talousarvion sekä taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. 

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelaitoksen talousarvion. 

Talousarviossa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä vahvistetaan palvelualueille määrärahat ja tuloarviot kaupunkilaisten peruspalvelujen tuottamista varten.