Kaupungin palveluorganisaatio jakaantuu neljään palvelukeskukseen, jotka jakaantuvat edelleen palvelualueisiin ja -yksiköihin.

Hallinto- ja elinvoimapalvelut

 • hallinto-, talous- ja ICT-palvelut
 • henkilöstöpalvelut
 • elinkeino- ja työllisyyspalvelut
 • kaupunkisuunnittelu
 • ympäristöterveydenhuolto

Hallinto- ja elinvoimapalveluja johtaa kaupunginjohtaja Atso Vainio.

Tekniset ja ympäristöpalvelut

 • rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
 • infrapalvelut (hallinto, tekninen infra, varikko, viherpalvelut)
 • tilapalvelut (rakennussuunnittelu ja -johto, kiinteistönhoito ja rakennusten ylläpito)
 • ruoka- ja puhtauspalvelut

Teknisiä ja ympäristöpalveluja johtaa tekninen johtaja Jari Nikkari.

Kasvun ja oppimisen palvelut

 • varhaiskasvatus
 • perusopetus
 • lukio

Kasvun ja oppimisen palveluja johtaa opetustoimenjohtaja Arja Kitola.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

 • hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut (kulttuuri, kirjasto, museo, nuoriso, liikunta, kansalaisopisto, musiikkiopisto)

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluja johtaa hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso.