Aineisto sisältää Uudenkaupungin kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden ja muiden hyödykkeiden ostoihin liittyvät kirjanpidon laskurivit kaikilta kaupungin palvelualueilta. Tiedot on koostettu kaupungin kirjanpitojärjestelmästä, ja aineistoa on täydennetty esimerkiksi toimittajien y-tunnuksilla ja organisaatiohierarkiaa kuvaavilla nimitiedoilla, jotta tiedot olisivat mahdollisimman informatiivisia käyttäjilleen. Raportilla näkyvät eurosummat ovat arvonlisäverottomia.

Ostolaskutiedot eivät tietosuojalain säännösten vuoksi sisällä yksityishenkilöille ja toiminimiyrittäjille suoritettuja maksuja siltä osin, kun toimittajatieto on henkilön nimi tai luonnollisen henkilön nimen sisältävä toiminimi (Tmi).

Aineisto sisältää seuraavat saraketiedot: ostaja (Uudenkaupungin kaupunki), palvelukeskuksen nimi, palvelualueen nimi, toimittajan nimi, toimittajan y-tunnus, kirjauspäivä, tositenumero, tiliryhmän numero ja nimi, tilin numero ja nimi asetuksella annetun tililuettelon mukaisesti, sekä arvonlisäveroton summa. Tiedot mahdollistavat ostolaskutietojen tarkastelun esimerkiksi toimittajittain, tileittäin, tiliryhmittäin tai mielenkiinnon kohteena olevan palvelualueen mukaisesti.

Aineisto päivitetään kerran vuodessa tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Ostolaskudataa koskevista tarkentavista kysymyksistä pyydämme tekemään tietopyynnön Uudenkaupungin kaupungin kirjaamon kautta.