Nuorisopalveluiden avustukset

Nuorisotoiminnan ja raittiustyön tukemiseksi myönnetään avustusta uusikaupunkilaisille ja alueella toimiville yhdistyksille ja seuroille. Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päättää paikallisten nuorisojärjestöjen ja raittiusjärjestöjen toimintaan varattujen avustusmäärärahojen jaosta. Avustukset on tarkoitettu nuorille suunnatun toiminnan järjestämiseen sekä raittiustyöhön harkinnan mukaan. 

Avustusta voivat hakea

  • nuorisojärjestöt, jotka järjestävät toimintaa uusikaupunkilaisille
  • nuorten vapaat toimintaryhmät, jotka itse järjestävät nuorisotoimintaa uusikaupunkilaisille nuorille
  • raittiusyhdistykset, joiden kotipaikka on Uusikaupunki ja joiden toiminnan päätarkoituksena on raittiustyö

Kukin yhdistys voi saada avustusta joko nuorisotoimintaan tai raittiustyöhön. Yhdistyksen toiminnan laatu määräytyy keskusjärjestön mukaan.

Avustusten hakuaika ja maksaminen

Perusavustushakemukset tulee jättää 15.4 mennessä.
Kohdeavustushakemukset nuorisotoimintaan tai raittiustyöhön kuluvalle vuodelle tulee palauttaa 1.11. mennessä.

Lautakunta jättää myöhästyneet anomukset käsittelemättä. Avustusten maksuajat on selvitetty avustuskohtaisissa ohjeissa.

Avustuksen ennakko

Nuorisopalvelut voi maksaa hakemuksesta tammi-maaliskuussa ennakkoa perusavustusta hakeville yhdistyksille 30 % edellisen vuoden vastaavien avustusten määrästä edellyttäen,

  • että yhdistys on antanut hyväksyttävän selvityksen edellisenä vuonna saamansa avustuksen käytöstä
  • että yhdistys sitoutuu palauttamaan ennakkoavustuksen, mikäli yhdistyksen oikeus avustuksen saantiin evätään lautakunnan lopullisella päätöksellä

Avustuksen ennakko maksetaan viranhaltijapäätöksenä. Avustuksen ennakkoa haetaan erillisellä lomakkeella.

Selvitys avustuksen käytöstä ja tarkastukset

Avustuksen saaja on velvollinen tekemään selvityksen saamansa avustuksen käytöstä. Ellei avustusta ole käytetty kaupungin avustusohjeiden mukaisesti ja anottuun tarkoitukseen, on avustuksen saaja velvollinen palauttamaan saamansa avustuksen. Avustusten käytön raportointi selviää avustuskohtaisista ohjeista. Avustuksen hakija sitoutuu siihen, että kaupunki on oikeutettu tarkastamaan yhdistyksen tilit ja toiminnan.

Tietojen oikeellisuus

Avustusta hakevien on anomusta tehdessään katsottava tarkoin, mitä tietoja avustuslomakkeessa kysytään. Hakija vastaa, että tiedot ovat oikein.

Lisätietoja avustusten hakuohjeista saat lukemalla liiteluettelosta nuorisopalvelujen avustusohjeet.

Avustusohjeet

Perusavustushakemus nuorisotoimintaan ja raittiustyöhön

Kohdeavustusten lomakkeet