Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen avustukset

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluissa on haettavissa Hyvinvoinnin edistämisen (HYTE) avustus sekä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan avustukset. Tältä sivulta löydät lisätietoa hyvinvoinnin edistämisen avustuksesta. Muita avustuksia koskevat tiedot löydät niitä koskevilta sivuilta.

Hyvinvoinnin edistämisen avustus - HYTE

Vuoden 2023 hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluille myönnetystä HYTE-avustuksen avustusmäärärahoista avustukset suunnataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) -painopisteiden mukaiseen työhön:

Kaupungin strategia #UKI20300 päämäärät hyvä elämä, kehittyvä yhteistyö ja hallittu kasvu luovat tavoitteita myös avustustoiminnan kehittämiseen.

Vuonna 2020 valmistui Uudenkaupungin yhdistysohjelma, jonka avulla rakennetaan perustaa ja toimenpiteitä kehittyvälle yhteistoiminnalle kaupungin ja yhdistystoimijoiden kanssa.

Yhdistyksille ja toimijoille myönnettävillä kohdennetuilla avustuksilla voidaan suunnata resursseja ja toimintaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Tämä voi myös kannustaa avustusta hakevia tahoja suuntaamaan uudelleen toiminnan sisältöjä, uudistamaan toimintatapoja sekä hakeutumaan yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.

HYTE-avustuksia jaetaan painopisteiden mukaiseen työhön

Painopiste 1. Elintapaohjaus; ravitsemuksen ja liikkumisen edistäminen, kulttuurihyvinvointi 
Painopiste 2. Mielen hyvinvoinnin tukeminen; järjestöyhteistyö; ehkäisevä päihdetyö
Painopiste 3. Turvallisuuden ja osallisuuden edistäminen; kotouttamistyö, yhteisöllisyyden tukeminen, liikenneturvallisuustyö ja sosiaalinen vahvistaminen

Keille HYTE- avustusta myönnetään?

Yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille, toimintaryhmille tai voittoa tavoittelemattomille yrityksille uusikaupunkilaisiin kohdistuvaan ja Uudessakaupungissa toteutettavaan toimintaan sekä erityisesti toimijoiden yhteistyössä toteuttamaan toimintaan.

Avustus myönnetään viranhaltijapäätöksenä määrärahojen puitteissa.

HYTE-avustus on jatkuvassa haussa ja hakemukset liitteineen tulee palauttaa viimeistään 1.11. hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluille. Lisätietoja antaa hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso.