Mäntylän ranta-asemakaava, lähestymiskartta
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja, © MML.

Kaavan tunnus

48007

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 7.9.2023
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.9-9.10.2023
  • Luonnos nähtävillä 7.9-9.10.2023
  • Ehdotus nähtävillä 14.12.2023-15.1.2024
  • Hyväksyminen 13.5.2024
  • Voimaantulokuulutus

Kuvaus kaavasta

Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Kamminkarilla, noin 12 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen (linnuntietä). Suunnittelualueelle on kiinteä tieyhteys Kolkankarintieltä.

Kaavatyön tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle kaksi loma-asunnon rakennuspaikkaa sekä yksi erillispientalon rakennus-paikka. Toinen loma-asunnon rakennuspaikka sekä erillispientalon rakennuspaikka osoitetaan alueelle toteutuneen lomarakentamisen mukaan. Kaavatyön tavoitteena on osoittaa rakennuspaikoille Uu-denkaupungin rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeus.

Ranta-asemakaavan laadinnasta vastaa Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • suunnittelualueen maanomistaja, naapurikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokara-alueen haltijat
  • Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat
  • asiantuntijaviranomaiset