Kaupunki tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluja maahanmuuttajille. Tavoitteena on edistää uusien asukkaiden kotoutumista kaupunkiin sekä heidän mahdollisuuttaan osallistua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan.

Kaupungin maahanmuuttokoordinaattori antaa tukea erilaisissa arkeen ja elämän haasteisiin liittyvissä kysymyksissä. Maahanmuuttokoordinaattoriin voi olla suoraan yhteydessä esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • arkielämän ohjaus, neuvonta ja tuki
  • lasten ohjaus päivähoitoon ja kouluun
  • asumisneuvonta
  • viranomaisasiointiin liittyvä neuvonta (esim. TE-toimisto, Kela)
  • neuvonta ja avustaminen perheenyhdistämisasioissa
  • terveyspalveluihin ohjaaminen
  • yhteistyö kotouttamispalveluiden järjestämisessä eri tahojen kanssa.

Mukaan järjestötoimintaan

Uudessakaupungissa myös useat eri järjestöt tarjoavat toimintaa ja apua maahanmuuttajille. Esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on mukana maahanmuuttajien kotouttamisessa. Jos haluat lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan, voit ottaa yhteyttä Uudenkaupungin MLL:n osastoon.