Luonnon monimuotoisuus ja vieraslajien torjunta

Tällä sivulla

Luonnonsuojelu

Saaristo ja suojelualueet

Tutustu Uudenkaupungin saaristoon ja suojelualueisiin

Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkit ovat suojeltuja luonnonmuodostumia. Luonnonmuodostumia voidaan suojella muun muassa niiden kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen tai tieteellisen arvon vuoksi. Muutamia luonnomuistomerkkejä on listattu Muita luonto- ja kulttuurikohteita -sivulla.

Vieraslajien torjunta

Vieraslajit ovat alun perin Suomen luontoon kuulumattomia lajeja, jotka ovat levinneet maahamme ihmisen mukana tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslajit ovat pitkään olleet tunnustettu ongelma jo Suomessakin, mutta viime vuosina vieraslajien esiintymät ovat hälyttävästi entisestään laajentuneet.

Osa vieraslajeista on määritelty haitallisiksi. Suomessa on haitallisista lajeista oma kansallinen vieraslajiluettelo ja lisäksi EU on laatinut oman listan haitallisista vieraslajeista.

Useat vieraslajit on tuotu alun perin koristekasveiksi, mutta pihapiireistä ne ovat päässeet leviämään läheiseen luontoon. Vieraslajeilla ei usein ole lainkaan luontaisia kilpailijoita uusilla esiintymisalueilla, joten luontoon levitessään ne helposti valtaavat elinympäristöjä ja syrjäyttävät alkuperäisiä lajeja.

Lisää tietoa vieraslajeista löytyy kansallisesta vieraslajiportaalista linkistä vieraslajit.fi. Sinne voi myös ilmoittaa uusista vieraslajiesiintymistä.

Kiinteistön omistajan vastuu

Vieraslajien tarkoituksellinen kasvattaminen on kiellettyä ja esiintymät omalla kiinteistöllä on aina hävitettävä. Mitä nopeammin ongelmaan tarttuu ja aloittaa torjuntatoimenpiteet, sen nopeammin haitallisesta lajista pääsee eroon. Jos kiinteistöllesi on levinnyt haitallinen vieraslaji tahattomasti, tulee sitä myös torjua, jos esiintymästä aiheutuu merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle tai ihmisten terveydelle ja esiintymä voidaan hävittää kohtuullisin keinoin.

Vieraslajien kasvijätettä torjuntakohteelta tai puutarhasta ei missään tapauksessa saa viedä luontoon.
Ennen kukintaa alas niitetyt kasvit voidaan jättää torjuntapaikalle kuivumaan ja maatumaan. Jos kasvit ovat jo ehtineet kukkimaan tai torjuntajätteessä on mukana juuria, tulee kasvijäte kerätä jätesäkkeihin ja hävittää seka- tai energiajätteen mukana.

Kotikompostiin ei saa laittaa muita kuin lisääntymiskyvyttömiä kasvinosia, koska kotikomposteissa lämpötila ei nouse riittävän korkeaksi ja tuhoa siemeniä tai juurakoita. 

Haitalliset vieraslajit

Haitalliseksi vieraslaji luokitellaan silloin, kun siitä aiheutuu selkeää haittaa alueen alkuperäiselle lajistolle, ne tuovat mukanaan tauteja tai ne aiheuttavat tuhoa mm. maa- ja metsätaloudelle. Haitallisien vieraslajien maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty. Vieraslajien torjuntavastuu on ensisijaisesti maanomistajalla. EU:n tasolla haitallisiksi vieraslajeiksi on luokiteltu Suomeenkin levinneet jättipalsami sekä jättiputket.

Kansallisesti haitalliset vieraslajit

Suomessa on oma kansallinen vieraslajiluettelo, johon lisättiin kesäkuussa 2019 uusia lajeja. Sekä EU:n vieraslajiluetteloon että kansalliseen vieraslajiluetteloon kuuluvien lajien maahantuonti, kasvattaminen, myynti, muu hallussapito ja ympäristöön päästäminen on kiellettyä.

Kasvilajeista kansalliseen vieraslajiluetteloon kuuluvat komealupiini, kurtturuusu, japanintatar, sahalinintatar, tarhatatar, alaskanlupiini, hamppuvillakko, kanadanvesirutto ja lännenpalsami. Kurtturuusun maahantuonti- ja myyntiki sekä kasvattaminen on kiellettyä.

Vieraseläinlajit