Lokalahden Pitkäluodon ranta-asemakaavan muutos 3 ja laajennus

Lokalahden Pitkäluodon ranta-asemakaavamuutos 3 koskee kiinteistöjä 895-522-1-62 ja 895-522-1-136.

52210 Pitkäluodon ranta-as.kaavan muutos 3 ja laajennus -lähestymiskartta

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.6.2023 Lokalahden Pitkäluodon ranta-asemakaavan muutos 3 ja laajennus (§35).

Kaavan tunnus

895 52210

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 24.11.2022
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.11-23.12.2022
  • Luonnos nähtävillä 24.11-23.12.2022
  • Ehdotus nähtävillä nähtävillä 20.4-22.5.2023
  • Hyväksyminen 12.6.2023
  • Voimaantulokuulutus 3.8.2023

Kuvaus kaavasta

Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Pitkäluodon saaren län-sirannalla noin 15 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta etelään. Suunnittelualueelle on kiinteä tieyhteys.
 
Kaavatyön tavoitteena on muuttaa kaksi voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettua loma-asuntojen rakennuspaikkaa erillis-pientalojen rakennuspaikoiksi, sekä kasvattaa rakennuspaikkojen rakennusoikeutta niin, että kullekin rakennuspaikalle osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 250 k-m2.
 
Ranta-asemakaavan laadinnasta vastaa Pasi Lappalainen ja Iiris Hongisto Nosto Consulting Oy.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset