Liikuntapalvelujen avustukset

Tällä sivulla

Uusikaupunkilaisille ja alueella toimiville seuroille myönnetään vuosittain perusavustusta ja kohdeavustusta liikuntatoiminnan tukemiseksi. Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta myöntää avustukset liikunnan toimintaan.

Avustusten hakeminen

Avustusta voivat hakea urheilu- ja liikuntaseurat, joiden kotipaikka on Uusikaupunki ja joiden toiminnan päätarkoituksena on liikuntatoiminnan järjestäminen. Avustusten hakuajat on määritelty avustuskohtaisissa ohjeissa. Myöhästyneitä anomuksia ei käsitellä. 

Avustusta hakevien on anomusta tehdessään katsottava tarkoin, mitä tietoja avustuslomakkeessa kysytään. Hakija vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Avustusten maksuajat on kerrottu avustuskohtaisissa ohjeissa.

Selvitys avustuksen käytöstä ja tarkastukset

Avustuksen saaja on velvollinen tekemään selvityksen saamansa avustuksen käytöstä. Ellei avustusta ole käytetty kaupungin avustusohjeiden mukaisesti ja anottuun tarkoitukseen, on avustuksen saaja velvollinen palauttamaan saamansa avustuksen. Avustusten käytön raportointi selviää avustuskohtaisista ohjeista. Avustuksen hakija sitoutuu siihen, että kaupunki on oikeutettu tarkastamaan yhdistyksen tilit ja toiminnan.

Avustusohjeet

Perusavustushakemus liikuntatoimintaan

Kohdeavustusten sähköiset lomakkeet