Liikuntapalvelujen avustukset

Uusikaupunkilaisille ja alueella toimiville seuroille myönnetään vuosittain perusavustusta ja kohdeavustusta liikuntatoiminnan tukemiseksi. Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta myöntää avustukset liikunnan toimintaan.

Avustusten hakeminen

Avustusta voivat hakea urheilu- ja liikuntaseurat, joiden kotipaikka on Uusikaupunki ja joiden toiminnan päätarkoituksena on liikuntatoiminnan järjestäminen. Avustusten hakuajat on määritelty avustuskohtaisissa ohjeissa. Myöhästyneitä anomuksia ei käsitellä. 

Avustusta hakevien on anomusta tehdessään katsottava tarkoin, mitä tietoja avustuslomakkeessa kysytään. Hakija vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Avustusten maksuajat on kerrottu avustuskohtaisissa ohjeissa.

Avustuksen ennakkomaksut

Liikuntapalvelut voi maksaa hakemuksesta tammi-maaliskuussa ennakkoa perusavustusta ja valmentaja-avustusta hakeville yhdistyksille 30 % edellisen vuoden vastaavien avustusten määrästä edellyttäen,

  • että yhdistys on antanut hyväksyttävän selvityksen edellisenä vuonna saamansa avustuksen käytöstä,
  • että yhdistys sitoutuu palauttamaan ennakkoavustuksen, mikäli yhdistyksen oikeus avustuksen saantiin evätään lautakunnan lopullisella päätöksellä

Avustuksen ennakko maksetaan viranhaltijapäätöksenä. Avustuksen ennakkoa haetaan erillisellä lomakkeella.

Selvitys avustuksen käytöstä ja tarkastukset

Avustuksen saaja on velvollinen tekemään selvityksen saamansa avustuksen käytöstä. Ellei avustusta ole käytetty kaupungin avustusohjeiden mukaisesti ja anottuun tarkoitukseen, on avustuksen saaja velvollinen palauttamaan saamansa avustuksen. Avustusten käytön raportointi selviää avustuskohtaisista ohjeista. Avustuksen hakija sitoutuu siihen, että kaupunki on oikeutettu tarkastamaan yhdistyksen tilit ja toiminnan.

Avustusohjeet
Liikuntatoiminnan perusavustus
Kohdeavustukset