Kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuudet

Tällä sivulla

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (1978/669 ja  muutos 2005/547) säätää yleiseen käyttöön luovutettujen katujen kunnossa - ja puhtaanapitovelvollisuuksien jakautumisen kunnan ja kiinteistön haltijan välillä.

Puhtaanapito

Kiinteistön omistajan ja -haltijan velvollisuudet

 • ajoradalle, kevyen liikenteen väylälle ja jalkakäytävälle kertyneen lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistaminen kiinteistön rajasta katualueen keskiviivaan saakka
 • pitää tontin rajasta enintään 3 metrin etäisyydelle ulottuva viherkaista ja oja siistinä

Kunnan velvollisuudet

 • istutusten, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden puhtaanapito

Talvikunnossapito

Kiinteistön omistajan ja -haltijan velvollisuudet

 • poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä
 • hiekoittaa jalkakäytävä tarvittaessa liukastumisen estämiseksi tai muutoin poistaa liukkaus
 • kuljettaa tarvittaessa jalkakäytävälle tai sen viereen kertyneet lumivallit pois
 • poistaa hiekoitushiekka jalkakäytävältä
 • jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun ja pintavesikaivojen kansiritilöiden pitäminen lumettomana, jäättömänä ja roskattomana

Kunnan velvollisuudet

 • ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden auraus, hiekoitus ja hiekoitushiekan poisto keväällä

Rakenteellinen kunnossapito

Kiinteistön omistajan ja -haltijan velvollisuudet

 • ilmoitusten tekeminen kunnalle tai poliisille liikennettä vaarantavista päällysteiden rikkoontumisista, kuopista tai muista vastaavista puutteista
 • tarvittaessa ryhdyttävä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi

Kunnan velvollisuudet

 • ajoratojen ja jalkakäytävien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito
 • istutusten, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden kunnossapito
 • sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja pölyn sidonta

Kadulla tehtävät työt

Kaikista kadulla tai muulla yleisellä alueella tehtävistä töistä, esim. erilaisista kaivutöistä on tehtävä etukäteen ilmoitus kaupungille.