Päiväkodit tarjoavat tavoitteellista ja monipuolista lapsen kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa. Päiväkoti on suunniteltu lapsen kannalta toimivaksi ja turvalliseksi ympäristöksi, joka antaa mahdollisuuksia oppimiseen, aktiiviseen tutkimiseen, leikkiin ja lepoon.

Lasten keskinäinen vuorovaikutus on tärkeä osa lapsen päiväkotipäivää. Vertaisryhmässä lapsi harjoittelee päivittäin sosiaalisia taitoja ja rakentaa aktiivisesti käsitystä omasta itsestään. Päiväkodin toiminnasta vastaa ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta, joka kehittää osaamistaan jatkuvasti. 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Päiväkodin ja perheen yhteistyö, kasvatuskumppanuus onkin varhaiskasvatuksen keskeinen arvo. Päivittäisen keskustelujen, vanhempainiltojen ja juhlien lisäksi järjestetään mm. koko perheelle tarkoitettuja yhteisiä tempauksia.

Varhaiskasvatus Uudessakaupungissa

Varhaiskasvatus järjestetään pienissä alueellisissa yksiköissä luonnon ja palveluiden lähellä.

Toimintaamme ohjaavat valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja Uudenkaupungin varhaiskasvatussuunnitelma. Lisäksi Uusikaupunkilaisen varhaiskasvatuksen arvomaailma perustuu kaupungin strategiassa 2018-2030 määriteltyihin arvoihin, joita ovat yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, rohkeus ja luottamus. 

Uudessakaupungissa toimii yhdeksän kunnallista päiväkotia. Päiväkodit ovat pääsääntöisesti avoinna klo 6.30-17.00, mutta aukioloajoissa joustetaan mahdollisuuksien mukaan.