Nuorisopalvelut tekevät yhteistyötä Uudenkaupungin koulujen kanssa. Työ painottuu yläkoulu-sekä toisen asteen ikäisiin nuoriin oppilaisiin ja opiskelijoihin.  

Yläkoulut 

Molempien yläkoulujen kanssa tehdään yhteistyötä. Joka syksy nuorisopalvelut, yhteistyössä seurakunnan kanssa, järjestävät ryhmäytyspäivän Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa uusille 7.-luokkalaisille ja Kalannin koulussa 7.-9-luokkalaisille. Päivän tavoitteena on heti kouluvuoden aluksi rakentaa luokkahenkeä. Tarvittaessa koululuokat voivat pyytää nuorisopalveluilta jatkoryhmäytyspäivää luokalle. Nuorisopalvelut ovat myös yhtenä tahona suunnittelemassa ehkäisevää päihdetyötä yläkoululaisille. 

Uudenkaupungin yhtenäiskoululla järjestetään välkkätoimintaa, jossa nuorisotyöntekijät ovat läsnä koulujen arjessa ja järjestämässä pitkille välitunneille ohjattua toimintaa. Lisäksi nuorisopalvelut osallistuvat molempien yläkoulujen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään, jossa myös suunnitellaan vuoden aikana erilaisia hyvinvointia lisääviä asioita kouluarkeen. 

Etsivät nuorisotyöntekijät käyvät oppitunneilla tapaamassa kaikki peruskoulunsa päättävät nuoret 9. -luokkalaiset kertoakseen etsivän nuorisotyön palvelusta. 

Toisen asteen oppilaitokset 

Uudenkaupungin Lukion ja Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan kanssa yhteistyö on tiivistä ja toimivia yhteistyön tapoja on monia. Nuorisopalvelut osallistuvat mm. koulujen alkaessa ryhmäytysviikkoon ja erilaisiin vuoden aikana tapahtuviin teemapäiviin.  Etsivät ovat läsnä monissa verkostopalavereissa 2.asteella. Etsivät nuorisotyöntekijät käyvät lukiossa ja Novidassa kerran viikossa pidemmän, ruokailuihin osuvan välitunnin ajan. Nuoret voivat yhdessä etsivien kanssa jutella opiskeluista, suunnitella tulevaisuutta, pohtia elämän valintoja ja saada tukea kinkkisiinkin pulmiin!  Välituntipäivystyksissä etsivät myös usein toteuttavat erilaisia kisoja tai visoja tai ovat ajankohtaisien teemojen ja aiheiden ympärillä. Etsivät ovat apuna ja tukenasi juuri niissä asioissa, joihin kaipaat apua.