Uudessakaupungissa esi- ja perusopetuksen oppilaalle myönnetään koulukuljetus kaupungin osoittamaan ensisijaiseen esiopetus tai perusopetuspaikkaan, kun koulumatkan pituus on:

  • esiopetuksessa ja perusopetuksen 1. - 2. luokan oppilaalla yli 3 kilometriä
  • perusopetuksen 3. - 9. luokan oppilaalla yli 5 kilometriä

Koulukuljetusohjeistuksessa kerrotaan esi- ja perusopetuksen oppilaan koulukuljetuksen järjestämisestä tarkemmin.

Koulumatka mitataan lapsen väestörekisterin mukaisesta pysyvästä kotiosoitteesta, kotiportilta koulun portille lyhintä reittiä käyttäen. Tällöin kävely- ja pyörätiet otetaan huomioon ensisijaisina kulkuväylinä. Mittauksessa huomioidaan lisäksi, ovatko ne käytettävissä myös talviaikaan. Kunnan velvollisuus ei ole järjestää kuljetusta koko koulumatkalle.