Kestävä ja turvallinen liikenne

Kestävän ja turvallisen liikkumisen periaatteet tähtäävät yhteiskunnan ja ympäristön kannalta edullisiin kulkutapoihin. Liikkumattomuus on suurin huonon terveyden riskitekijä. Se on osasyynä n. 10 % kuolemista Euroopassa ja neljänneksi suurin kuolinsyy korkean tulotason maissa. Omin lihasvoimin tapahtuva arkiliikkuminen on helpoimpia tapoja lisätä liikuntaa. Kestäviä liikkumismuotoja ovat erityisesti kävely ja pyöräily, jotka paitsi lisäävät fyysistä aktiivisuutta, myös edistävät ihmisten välistä vuorovaikutusta. Omin lihasvoimin liikkumisen rinnalla tarvitaan myös autoliikennettä. Valtakunnallinen tavoite Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä, on lähtökohtana liikenneturvallisuustyölle.  

Kestävän ja turvallisen liikkumisen työryhmä (KeTuLi)

Uudessakaupungissa toimii monialainen kestävän ja turvallisen liikkumisen (KeTuLi) työryhmä, jossa on jäseniä kaikista eri hallintokunnista. Ryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa.  Toiminta koostuu liikenneturvallisuuden ja kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä.  Toimenpiteitä ovat esimerkiksi tiedottaminen, kampanjoiden suunnittelu ja toteutus omalle toimialalle sekä eri ikäryhmien liikenneturvallisuus- ja kasvatustyön suunnittelu ja koordinointi. Työryhmällä on Laitilan ja Pyhänrannan kanssa yhteinen liikenneturvallisuuskoordinaattori. Koordinaattorin rahoitukseen osallistuvat kunnat ja ELY-keskus. Työryhmän pääkumppanit ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Liikenneturva sekä poliisi.