Kunnan keskusvaalilautakunta on lakisääteinen kunnallinen lautakunta, joka toimii kaikissa yleisissä vaaleissa: kunta- ja aluevaaleissa sekä valtiollisissa vaaleissa. Sen toimikausi on valtuuston toimikautta vastaavat neljä vuotta. Kunnan keskusvaalilautakunta valitaan uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa ja toimikausi alkaa heti. Kunnassa on siten aina toimivaltainen kunnan keskusvaalilautakunta.

Kunnan keskusvaalilautakuntaa kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi.

Jäsenet

  • pj. Nurminen Kari (karioke920@gmail.com)
  • vpj. Järvinen Timo A.
  • j. Oksa Pirjo
  • j. Virtanen Vuokko
  • j. Tuominen Markku

Varajäsenet

Sihteeri: Outi Verha