Tällä sivulla

Kaupungin vuokra-asuntojen asukasvalinnasta ja vuokrasopimusten teosta vastaa Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot.

Voit hakea kaupungin vuokra-asuntoa sähköisellä asuntohakemuksella. 

Asuntohakemus on voimassa 3 kuukautta. 

Tarkistamme hakijoiden luottotiedot.

Asuntohakemuksen liitteet

Voit toimittaa hakemuksen liitteet Uudenkaupungin Vuokratalot oy:lle siinä vaiheessa, kun olet hyväksynyt asuntotarjouksen. Liitteet voi toimittaa myös sähköpostitse.

Aina tarvittavat liitteet:

 • Kaikkien asuntoon muuttavien tulotodistukset: palkka-, eläke-, opintotuki-, työttömyyspäiväraha ynnä muut todistukset.
 • Verotuspäätös viimeksi toimitetusta verotuksesta kaikilta asuntoon muuttavilta yli 18-vuotiailta.

Muut liitteet tarvittaessa:

 • opiskelutodistus
 • todistus työn alkamisesta
 • kirjallinen irtisanominen, häätöpäätös tai määräaikainen vuokrasopimus
 • raskaustodistus
 • selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
 • luotonantajan todistus asuntoveloista
 • selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa
 • asunnonhakua varten laadittu lääkärintodistus
 • terveystarkastajan lausunto asunnon asumiskelvottomuudesta

Miten asukasvalinta tehdään?

Painotamme asukasvalinnassa asunnontarvetta. Huone per/henkilö on pääsääntö asukasvalinnassa, mutta esimerkiksi yksi henkilö voidaan valita 2 huoneen asuntoon, ellei kahden henkilön hakijatalouskuntia ole hakemassa asuntoa. Huomioimme myös asuinaluetoiveet asukasvalinnassa mahdollisuuksien mukaan.

Maksuhäiriömerkintä ei välttämättä ole este asunnon saannille, jos ne ovat vähäisiä tai hakijan maksuhäiriöhistorian perusteella voidaan arvioida, ettei maksujen laiminlyönnit ole toistuvia. Asuntoa ei tarjota henkilöille, joilla on hoitamattomia vuokravelkoja.

Valtion lainoittamiin asuntoihin asukkaat valitaan asunnon tarpeen, tulojen ja varallisuuden perusteella. Vaikka tulorajat ovat poistuneet, kuuluvat ne edelleen asukasvalintaperusteisiin silloin, kun asuntoon on useita hakijoita.

Varallisuusrajat valtion lainoittamiin vuokra-asuntoihin:

    1 hakijan ruokakunta 29.800 €                                   
    2 hakijan ruokakunta 44.700 €
    3 hakijan ruokakunta tai enemmän 59.600 €

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokrasopimuksen voi irtisanoa sähköisellä lomakkeella.