Kaupunginjohtaja

Uudenkaupungin kaupunginjohtajana toimii KTM Atso Vainio (synt. 1965). Hän on aloittanut tässä tehtävässä 1.9.2012.

Kaupunginjohtajan tehtävänä on mm.

  • johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja taloutta
  • esitellä asiat kaupunginhallitukselle
  • johtaa ja valvoa kaupunginhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelua
  • olla läsnä kaupungin edustustilaisuuksissa sekä edustaa kaupunkia, tai määrätä joku näihin tehtäviin
  • olla läsnä kokouksissa ja neuvotteluissa, jollei kaupunginhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä
  • toimia määrättyjen viranhaltijoiden esimiehenä
  • toimia konsernin johtajana ja toteuttaa aktiivista omistajaohjausta

Kaupunginjohtajan sihteerinä toimii hallintoasiantuntija.

Kaupungin johtoryhmä

Kaupungin johtoryhmä toimii kaupunginjohtajan tukena strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa ja kehittämistyössä.