Kasvun ja oppimisen palveluiden hallinto

Kasvun ja oppimisen palveluiden toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet lähtevät hyvinvointikulttuurista. Varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan vahvistamalla mielen hyvinvointia ja hyvän elämän edellytyksiä kaupunkistrategian mukaisesti. Rakennamme toimintakulttuuria niin, että jokainen kokee olevansa hyväksytty, rakastettu ja arvostettu omana itsenään sekä osallinen omassa yhteisössään. Arvostuksen ja osallisuuden kokemuksen myötä pystymme ottamaan käyttöön parhaat voimavaramme sekä saavuttamaan oppimiselle ja  toiminnan laadulle asetetut tavoitteet.

Hallinnon palveluiden tehtävänä on tukea henkilöstön työtä siten, että toiminnan ohjeet ja päätökset ovat ajantasaisia ja lain mukaisia. Hallinto vastaa myös toiminnan kehittämisen johtamisesta ja organisoimisesta sekä henkilöstön täydennyskoulutuksesta ja muusta osaamisen vahvistamisesta.