Varautuminen sähkö- ja vesikatkoihin

Uudenkaupungin Vesi on varautunut sähkökatkoihin - myös kotitalouksien kannattaa varautua

Uudenkaupungin Vesi on varautunut sähkökatkoihin ja usein hanavettä tulee normaalisti lyhyen (noin kaksi tuntia) sähkökatkon ajan. Sähkökatkon aikana on kuitenkin hyvä välttää veden käyttöä, jotta viemärit eivät pääse tulvimaan. Etenkin pitkät sähkökatkot voivat aiheuttaa häiriöitä myös vesihuoltopalveluun. Kotitalouksissa on hyvä varautua näihin häiriöihin pitämällä varastossa puhdasta juomavettä ja puhtaita kanistereita tai ämpäreitä veden säilytykseen.
 
Pidä osana kotivaraa juomavettä sekä puhtaita kanistereita ja ämpäreitä veden säilytykseen
Vesihuoltolaitoksen varautumisesta huolimatta etenkin pitkät sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kaikissa kotitalouksissa onkin hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.
 
Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun. Vesijohtovesi on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin. Mikäli vedessä on tavallisesta poikkeavaa väriä, se johtuu yleensä verkostossa tapahtuneiden virtaamamuutosten irrottamista sakoista. Ongelma poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes sen laatu on normaali. Vesihuoltolaitos ja kunnan terveydensuojeluviranomainen tiedottavat tarvittaessa talousveden laatuun liittyvistä asioista.
 
Vältä veden käyttöä sähkökatkon aikana, jotta jätevedet eivät pääse tulvimaan
Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin ja viettoviemäreissä, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan lisäksi pumppuja. Suurin osa näistä pumpuista lakkaa toimimasta sähkökatkotilanteessa. Jotta viemäriverkoston varastokapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jätevesiylivuotoihin tai jopa viemäreiden tulvimiseen kiinteistöillä, on tärkeää välttää veden käyttöä sähkökatkon ajan, vaikka veden toimitus jatkuukin. Esimerkiksi suihkussa käyntiä, kylpyä ja harkinnan mukaan vessanpytyn vetämistä on syytä välttää lyhyenkin sähkökatkon ajan.
  
Seuraa Uudenkaupungin Veden tiedotuskanavia mahdollisissa vesihuollon häiriötilanteissa
Mikäli sähkökatko aiheuttaa häiriöitä vedenjakeluun tai muuten vesihuoltoon, niistä tiedotetaan vesihuoltolaitoksen tai kunnan verkkosivuilla, joita kannattaa seurata. Uudenkaupungin Vedellä on käytössä häiriötekstiviestipalvelu ja sen avulla voidaan tiedottaa alueen asiakkaita, jotka ovat 16 vuotta täyttäneitä ja joilla on julkinen puhelinnumero. Palvelun käyttäjäksi voi ja kannattaa rekisteröityä Uudenkaupungin Veden internet-sivuilla, mikäli sinulla on salainen puhelinnumero tai  numero on rekisteröity esimerkiksi työnantajan nimiin.
 
Estä tulviminen, legionellan kasvu ja vesimittarin jäätyminen kiinteistöllä
Kiinteistöillä mahdollisesti olevien viemäreiden tulvimisen estolaitteiden toimivuus on syytä tarkistaa ja varmistaa ennen sähkökatkoja. Mikäli kiinteistöllä on oma jätevedenpumppaamo, voi vedenkäytön jatkaminen aiheuttaa nopeastikin viemärin tulvimisen kyseisellä kiinteistöllä.
 
Vaikka toimitettu kylmä vesijohtovesi on hyvälaatuista, kiinteistöillä pitää huolehtia, että lämpimän käyttöveden järjestelmien lämpötila ei energiansäästöstä huolimatta laske niin alhaiseksi, että olosuhteet ovat suotuisat legionellabakteerien kasvulle. Jos legionellabakteerien pitoisuus nousee vesijärjestelmässä terveydelle haitalliseksi, ne voivat aiheuttaa hengitysilman kautta altistuneelle ja sairastuneelle pahimmillaan vaikean keuhkokuumeen. Legionellabakteerien kasvua vesijärjestelmissä voi torjua huolehtimalla, että lämpimän veden lämpötila on säännöllisesti vähintään 55 °C koko vesijärjestelmässä. Lisätietoa legionellan torjumisesta THL:n sivuilla: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa/legionellan-kasvun-ja-haittojen-torjuminen
 
Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä.

 
Usein kysyttyjä kysymyksiä
 
Miten lyhyet eli korkeintaan kahden tunnin sähkökatkot vaikuttavat vesihuoltoon?
 
Talousvesi eli juomavesi
Kaksi tuntia kestävän sähkökatkon vaikutus hanaveteen on suurimmalle osalle Uudenkaupungin Veden toiminta-alueen asiakkaille huomaamaton, sillä vesi virtaa hanasta vesijohtoverkostossa olevan paineen avulla.
 
Huom! Hanaveden paine saattaa joillain alueilla heikentyä, sillä korkeammalla olevilla kiinteistöillä veden painetta tehostetaan sähköllä toimivilla paineenkorotusasemilla.
 
Jätevesi
Viemärit toimivat pääosin painovoiman avulla, joten jätevesi liikkuu normaalisti ja mahdollisia jätevesipumppaamoiden ylivuotoja hallitaan, kuten muidenkin häiriötilanteiden aikana.
 
Huom! Osalla kiinteistöistä on paineviemäri, joka tarkoittaa, että kiinteistöllä syntyvä jätevesi pumpataan pois sähköllä toimivalla pumpulla. Tällaisella kiinteistöllä kannattaa välttää veden valuttamista viemäriin sähkökatkon aikana ja olla yhteydessä omaan huoltoyhtiöön sähköjen palauduttua.
 
Miten pidemmät sähkökatkot vaikuttavat vesihuoltoon?
 
Veden paine voi heikentyä korkeilla alueilla, mutta vettä riittää kyllä pitempienkin sähkökatkojen ajaksi ja viemärien täyttymistä jätevedellä pystytään kontrolloimaan.
 
On kuitenkin hyvä muistaa viranomaisen suositus 72 h kotivarasta. Jokaiselle kodin asukkaalle tulee varata ruokaa, lääkkeitä ja juomavettä kolmen päivän tarpeisiin aina. Ihminen tarvitsee päivittäin noin kaksi litraa puhdasta juomavettä. Kotona tulisi olla henkilömäärän huomioiden tarpeeksi juomavettä puhtaassa, suljetussa astiassa. Astia säilytetään valolta suojattuna ja viileässä tilassa.
https://72tuntia.fi/kotivara/
 
Voiko vettä käyttää normaalisti sähkökatkon aikana vai onko suositus, että käyttöä rajoitetaan?
 
Kun jollain alueella on sähkökatko, veden kulutus ja jäteveden määrä laskevat luonnollisesti, sillä vettä käyttävät kodinkoneet ovat pois käytöstä ja esim. suihkun vesi ei lämpene. Veden käyttöä ei tarvitse kokonaan keskeyttää kaksi tuntia kestävän sähkökatkon aikana, mutta vältä esim. ylimääräistä vessan vetämistä.
 
Voiko hanavettä juoda sähkökatkon aikana tai sen jälkeen?
 
Hanaveden laatu ei heikkene eli vettä voi juoda normaalisti sähkökatkon aikana. Jos veden paine on laskenut matalaksi sähkökatkon aikana, sähköjen palauduttua paineenkorottamoille voi veteen muodostua ilmakuplia. Tämä irrottaa vesihuoltolaitoksen vesijohdoista tai kiinteistön omista putkista sakkaa, joka värjää veden hetkellisesti harmaaksi tai ruskeaksi. Ilmiö on vaaraton ja ilmakuplat ja sakat poistuvat vettä juoksuttamalla.
 
Kuinka kauan hanavesi säilyy puhtaassa, suljetussa astiassa?
 
Veden säilymisaika riippuu vesiastian täyttö- ja käyttötavasta. Vesi kannattaa laskea hanasta puhtain käsin puhtaaseen, kannelliseen astiaan tai suljettavaan vesikanisteriin. Astia täytetään niin kylmällä vedellä, kuin hanasta tulee. Vesiastiaa säilytetään niin, ettei vesi pääse kontaminoitumaan tai lämpenemään. Vesikanisterin suutinosaan ei tule koskea.
 
Kaupasta ostettu avaamaton vesikanisteri säilyy jopa pari vuotta eli merkittävästi pidempään kuin itse kotona täytetty vesikanisteri.
 
Miten Uudenkaupungin Vesihuolto on varautunut häiriötilanteisiin, kuten sähkökatkoihin?
 
Häiriötilanteisiin varautuminen on osa normaalia arkea. Valvomme ja kunnostamme vesihuollon verkostoja säännöllisesti ja harjoittelemme erilaisia häiriötilanteita varten sekä yksin että yhdessä eri viranomaisten kanssa. Vesihuolto on yhteiskunnan kannalta kriittistä infrastruktuuria, jonka toiminnot pyritään rajaamaan mm. ennalta suunniteltujen kiertävien sähkökatkojen ulkopuolelle.