Haimionhiekan ranta-asemakaavan muutos

Haimion ranta-asemakaavan muutos_lähestymiskartta

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.6.2023 Haimionhiekan ranta-asemakaavan muutoksen (§37).

Kaavan tunnus 
40405

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 26.1.2023
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 26.1-27.2.2023
  • Luonnos nähtävillä 26.1-27.2.2023
  • Ehdotus nähtävillä 20.4-22.5.2023
  • Hyväksyminen 12.6.2023
  • Voimaantulokuulutus 3.8.2023

Kuvaus kaavasta
Ranta-asemakaavan muutos laaditaan alueelle jonka koko on noin 0,6 ha. Suunnittelualue sijaitsee n. 15 km ajomatkan päässä Uudenkaupungin keskustasta.
 
Ranta-asemakaavan tavoitteena on muuttaa kiinteistön käyttötarkoitusta AO-1-korttelialueeksi (erillispientalojen korttelialue). Samalla yhtenäistetään rakennuspaikan rakennusoikeus rakennusjärjestyksen mukaiselle tasolle.
 
Ranta-asemakaavan laadinnasta vastaa arkkitehti SAFA Thomas Hagström, arkkitehtuuritoimisto Thomas Hagström Tmi.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • suunnittelualueen maanomistaja, naapurikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokara-alueen haltijat
  • Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat
  • asiantuntijaviranomaiset