Puhelimen näyttö, jonka takana näkyy vanha ankkuri.

Pelaten läpi Suuren Pohjan sodan - Uudenkaupungin rauhan juhlavuosi kouluissa

Suuren Pohjan sodan ja Isonvihan päättäneen Uudenkaupungin rauhan solmimisesta tulee elokuussa 2021 kuluneeksi tasan 300 vuotta. Tämä näkyy kaikkialla kaupungissamme pitkin vuotta, erityisesti tietenkin elokuussa. Kouluissa rauhan juhlavuosi on näkynyt monialaisena oppimiskokonaisuutena, jonka puitteissa oppilaat ovat päässeet eri oppiaineissa tutustumaan muun muassa Uudenkaupungin rauhan ja yleisemmin 1700-luvun historiaan sekä pohtimaan rauhaa ja sen merkitystä niin ennen kuin nyt. Jokainen uusikaupunkilainen koulu on itse suunnitellut, miten monialainen oppimiskokonaisuus kyseisessä koulussa näkyy.
 
Jokaisen koulun oman monialaisen oppimiskokonaisuuden lisäksi haluttiin kuitenkin myös jotain kaikkia uusikaupunkilaisia oppilaita yhdistävää toimintaa juhlavuoden kunniaksi. Tätä varten perustettiin jo alkusyksystä 2020 uusikaupunkilaisten koulujen välinen Uudenkaupungin rauha -työryhmä, jonka tarkoituksena oli suunnitella yhteistä toimintaa. Lopulta työryhmässä päädyttiin kolmeen erilaiseen yhteistyömuotoon: 1) elokuussa järjestettävään kaupungin omaan koulurauhanjulistukseen ja 2) oppilaiden töistä koostettavaan Rauhan näyttelyyn sekä 3) toukokuussa 2021 toteutettavaan Uudenkaupungin rauha -peliin. Tässä blogissa esittelen tarkemmin Uudenkaupungin rauhan peliä ja sen syntyprosessia.

Winterin jalanjäljissä 1700-luvun alun Uudessakaupungissa

Uudenkaupungin rauhan peli on tehty Seppo-oppimispelialustalla. Peli ei vaadi opettajalta rekisteröitymistä ja lisenssi oli monilla uusikaupunkilaisilla opettajilla jo ennestään käytössä, joten oppimispelialustan valinta oli varsin helppo. Tarkoitus oli myös tehdä pelistä gps-paikannusta hyödyntävä.
 
Pelissä kuljetaan Uudenkaupungin rauhan historiaan liittyvillä paikoilla Uudenkaupungin keskustassa. Pelin keskushenkilöksi valikoitui koulumestari Johan Winter ja pelin tarina lähteekin liikkeelle siitä, kun Winter vuonna 1699 muuttaa Uuteenkaupunkiin ja seuraavana vuonna alkaa Suuri Pohjan sota. Tarina etenee rastilta toiselle edetessä siten, että tutuiksi tulevat niin Suuren Pohjan sodan vaiheet, isoviha kuin rauhan solmimiseen liittyvät henkilöt. Peli päättyy tietysti rauhan muistomerkille ja rauhan solmimiseen.

Taustalla vanha ankkuri ja edustalla puhelin, jonka näytöllä on kartta.

Pelissä oppilaat kulkevat joukkueittain ja mukaansa he tarvitsevat yhden nettiyhteydellä varustetun puhelimen. Rastien tehtävät aukeavat vasta sitten, kun joukkue on tarpeeksi lähellä rastia. Koska peli on tarkoitettu kaikille uusikaupunkilaisille perusopetuksen oppilaille, on pelistä olemassa kaksi eritasoista versiota. Opettaja voi näistä valita omalle ryhmälleen paremmin sopivan. Kaikilla rasteilla tarina on kerrottu sekä tekstinä että videona ja tarinan kuuntelun jälkeen oppilaat tekevät tehtävän, joka voi sisältää esimerkiksi asioiden yhdistelyä, monivalintakysymyksiin vastaamista tai vaikka valokuvaamista. Tehtävän palautuksen jälkeen joukkue voi siirtyä seuraavalle rastille liikennesääntöjä noudattaen.
 
Tarkoituksena on, että jokainen uusikaupunkilainen perusopetuksen oppilas pääsee pelin pelaamaan. Alun perin tarkoituksena oli, että kaikki pelaisivat pelin kevätlukukauden viimeisten viikkojen aikana, mutta koronan takia osa kouluista tai luokista käykin pelaamassa pelin vasta elokuussa.

Etäaikanakin yhteistyö on voimaa

 
Korona-aika on asettanut omat haasteensa eri oppilaitosten väliselle yhteistyölle, kasvokkain kun ei ole saanut kokoontua. Niinpä Uudenkaupungin rauhan peli on kokonaisuutenaan tehty etäyhteyksien kautta. Mukaan peliä tekemään lähti kahdeksan opettajaa neljästä eri koulusta ja mukaan saatiin myös edustaja Uudenkaupungin museolta.

Puhelimen näyttö, jonka takana näkyy tori ja kirkko.

Jo ensimmäisestä etäkokouksesta lähtien saatoin päätellä, että lopputuloksesta tulee varsin onnistunut: ideointi oli sujuvaa ja kaikki tuntuivat olevan motivoituneita tekemiseen. Työnjako onnistui myös kivuttomasti ja kaikille löytyi itselle sopiva vastuualue. Aluksi kirjoitettiin pelin tarina, ja tämän jälkeen tehtiin tarinasta selkomukautus. Valmiit tarinat luettiin nauhalle ja näistä tehtiin kuvitetut videot. Tämän jälkeen tehtiin tarinoihin sopivat tehtävät jokaiselle rastille. Lopuksi kaikki materiaali vietiin Seppo-oppimisalustalle, peli käytiin testaamassa ja kouluja varten tehtiin erillinen ohjeistus. Ja näin peli oli koulujen käytössä 10.5., aivan kuten oli alun perin suunniteltukin.
 
Uudenkaupungin rauhan peli on esimerkki siitä, että yhteistyöllä voi saada hienoja asioita aikaan. Haluankin kiittää kaikkia työryhmässä mukana olleita loistavasta panoksestanne pelin eteen. Peli on myös kesällä kaikkien muidenkin kaupunkilaisten ja matkailijoiden käytössä Uudenkaupungin museon kautta.


Suvi Teeri
Kalannin koulun historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja