Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Tiitiäisen päiväkoti

Tiitiäisen päiväkodin liikennejärjestelyt

Kuvaus kaavasta
Kaavoitettavalla alueella sijaitsee Tiitiäisen päiväkoti, jonka toimintaa on tarkoitus laajentaa  rakentamalla alueelle uudisrakennus. Päiväkodille kulkeminen tapahtuu tällä hetkellä sairaalan pysäköintialueen poikki, mutta suunnitelmissa on järjestellä kulku turvallisemmaksi rakentamalla uusi tieyhteys Välskärintieltä.
 
Osalliset:
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
• maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
• asiantuntijaviranomaiset
 

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 5.4.2018
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 5.4. - 7.5.2018.
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)