Kaupunkisuunnittelu

Vähä-Ytterin ranta-asemakaavan muutos, Kiinteistön 895-441-5-2 ranta-asemakaavan muutos

Vähä-Ytter, kartta kaava-alueesta
Vähä-Ytterin ranta-asemakaavan muutos
kiinteistön 895-441-5-2 ranta-asemakaavan muutos

Kuvaus kaavasta
Rantaasemakaavan muutos laaditaan ilmakuvassa osoitetulle alueelle, jonka
koko on noin 2,9 ha. Suunnittelualue sijaitsee Vähä-Ytterin saarella, n. 10 km
Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen (linnuntietä).
 
Ranta-asemakaavanmuutoksen tavoitteena on RA-korttelialueen siirto maastollisesti parempaan paikkaan, perusteluina haastava kulku ja luontoarvot (mm. korkeat kalliot). Olemassa oleva tontti muuttuisi metsätalousalueeksi (M/s). Samalla rakennusten yhteenlasketun kokonaiskerrosala nostettaisiin rakennusjärjestyksen mukaisesti kahteensataan (200m2) kerrosalaneliöön. Uuden RA-korttelialueen koko ja rantaviivan pituus olisivat hiukan pienemmät kuin olemassa olevan tontin (6500m2 tontti ja 87m rantaviiva).
 
Ranta-asemakaavan laadinnasta vastaa Thomas Hagström, Arkkitehtuuritoimisto Thomas Hagström.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset
Kaavan tunnus 
895 44102

Kaavan vaiheet
  • Vireilletulokuulutus 14.4.2022
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.4.-16.5.2022
  • Luonnos nähtävillä 14.4.-16.5.2022
  • Ehdotus nähtävillä
  • Hyväksyminen
Voimaantulokuulutus 

Kaava-asiakirjat

Tietoa kaavoista

Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
leena.arvela-hellen(at)uusikaupunki.fi

Koronatilanteesta johtuen virastotalo Mörne on toistaiseksi suljettu asiakkailta. Henkilökunta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse ma-pe klo 9-12 ja 13-15.