Vähä-Ytterin ranta-asemakaavan muutos, Kiinteistön 895-441-5-2 ranta-asemakaavan muutos

Vähä-Ytter kuva kaavoitettavasta alueesta

ILMOITUS RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOSTEN VOIMAANTULOSTA

Kaupunginvaltuuston 6.2.2023 hyväksymät seuraavat kaavat tulevat voimaan:

 

Granranta ja Kivi-Lassilan ranta-asemakaava § 3

Vähä-Ytterin ranta-asemakaavan muutos § 4

Heikkalanpään ranta-asemakaavan muutos 2 § 5

 

Uudessakaupungissa 30.3.2023

Kaupunginhallitus

Kaavan tunnus

895 44102

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 14.4.2022
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.4.-16.5.2022
  • Luonnos nähtävillä 14.4.-16.5.2022
  • Ehdotus nähtävillä 13.10-14.11.2022
  • Hyväksyminen 6.2.2023
  • Voimaantulokuulutus 30.3.2023

Kuvaus kaavasta

Rantaasemakaavan muutos laaditaan ilmakuvassa osoitetulle alueelle, jonka
koko on noin 2,9 ha. Suunnittelualue sijaitsee Vähä-Ytterin saarella, n. 10 km
Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen (linnuntietä).
 
Ranta-asemakaavanmuutoksen tavoitteena on RA-korttelialueen siirto maastollisesti parempaan paikkaan, perusteluina haastava kulku ja luontoarvot (mm. korkeat kalliot). Olemassa oleva tontti muuttuisi metsätalousalueeksi (M/s). Samalla rakennusten yhteenlasketun kokonaiskerrosala nostettaisiin rakennusjärjestyksen mukaisesti kahteensataan (200m2) kerrosalaneliöön. Uuden RA-korttelialueen koko ja rantaviivan pituus olisivat hiukan pienemmät kuin olemassa olevan tontin (6500m2 tontti ja 87m rantaviiva).
 
Ranta-asemakaavan laadinnasta vastaa Thomas Hagström, Arkkitehtuuritoimisto Thomas Hagström.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset