Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Perhevalmennus

Valtioneuvoston asetuksen mukaan ensimmäistä lasta odottavalle perheelle tulee järjestää moniammatillista perhevalmennusta, johon sisältyy vanhempainryhmätoimintaa ja synnytysvalmennus. Perhevalmennuksen tavoitteina on valmentaa perhettä synnytykseen, imetykseen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen sekä vanhemmuuteen. Tavoitteena on myös vahvistaa tietoja ja taitoja lapsen hoidosta, vanhemmuudesta, terveydestä ja terveystottumuksista. Perhevalmennuksen tavoitteena on edistää parisuhdetta sekä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja myös edistää sikiön ja raskaana olevan naisen sekä hänen perheensä terveyttä. Perhevalmennus mahdollistaa perheille vertaistuen ja edistää keskinäistä vuorovaikutusta.

Valmennuksia on raskausaikana neuvolassa neljä eri kertaa. Voit valita itsellesi sopivat ajankohdat. Hyvinvointiosioon suositellaan, että osallistuisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa raskautta. Puoliso tai tukihenkilö on tervetullut kaikkiin perhevalmennuskertoihin. Neuvolan järjestämien perhevalmennusten lisäksi on myös tutustumiskäynti synnytyssairaalaan, ks. alla.

Synnytyksen jälkeen Kasvu vanhemmuuteen -ryhmätoiminta jatkuu esikoisen saaneiden kesken. Kokoontumisajat ilmoitetaan erikseen henkilökohtaisella kutsulla lastenneuvolasta.
Päivitetty 12.6.2018

Synnytyssairaalan tutustumiskäynnillä kätilö kertoo synnytyksen alkuvaiheesta kotona, miten synnytys käynnistyy, milloin synnytyssairaalaan lähdetään ja itse synnytyksen kulusta. Lapsivuodeosaston kätilö kertoo lapsivuodeajasta, imetyksestä ja vauvan hoidosta. Käynnin aikana tutustutaan tiloihin ja hoitoon synnytys- ja lapsivuodeosastolla.

Sopiva aika tutustumiskäynnille on n. 32. raskausviikolta eteenpäin. Käynnille kannattaa varata aikaa noin 1,5 tuntia. Ilmoittaudu tästä: http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/to7/Sivut/tutustumiskaynnit.aspx

Mahdolliset muutokset perhevalmennuksen aikatauluihin tai sisältöihin ilmoitetaan ensisijaisesti neuvolan Facebook-sivuilla (www.facebook.com/neuvolatuusikaupunki).