Kaupunkisuunnittelu

Matalan ranta-asemakaavan muutos

Matalan ranta-asemakaavan muutos

Kuvaus kaavasta
Suunnittelualue sijaitsee Uudessakaupungissa Matalanpuhdin ete-lärannalla noin 2 kilometriä linnuntietä Uudenkaupungin keskus-tasta etelään. Suunnittelualueelle on kiinteä tieyhteys Sundhol-mantien ja Koutuntien kautta.
 
Kaavatyön tavoitteena on osoittaa voimassa olevan ranta-asema-kaavan loma-asuntojen korttelin 7 rakennuspaikka 1 vakituisen asumisen rakennuspaikaksi (AO). Rakennuspaikan tavoitteellinen kokonaisrakennusoikeus on 300 k-m².
 
Ranta-asemakaavan laadinnasta vastaa Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • suunnittelualueen maanomistaja, naapurikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokara-alueen haltijat
  • Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat
  • asiantuntijaviranomaiset
Kaavan tunnus 
46721

Kaavan vaiheet
  • Vireilletulokuulutus 12.5.2022
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.5-13.6.2022
  • Luonnos nähtävillä
  • Ehdotus nähtävillä
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus 

Tietoa kaavoista


Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
leena.arvela-hellen(at)uusikaupunki.fi

Koronatilanteesta johtuen virastotalo Mörne on toistaiseksi suljettu asiakkailta. Henkilökunta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse ma-pe klo 9-12 ja 13-15.