Lokalahden Pitkäluodon ranta-asemakaavan muutos 2

Lokalahden Pitkäluodon kaava-alueen kartta
Lokalahden Pitkäluodon ranta-asemakaavan muutos 2.

Kuvaus kaavasta
Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Pitkäluodon saaren länsirannalla noin 15 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta etelään. Suunnittelualueelle on kiinteä tieyhteys.
 
Kaavatyön tavoitteena on laajentaa matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM) ranta-alueella ja osoittaa laajennettavalle alueelle saunan rakennusala, lisätä loma-asuntojen rakennus-oikeutta 200 k-m2 korttelissa 111 sekä poistaa vierasmajan rakennusala (vm) korttelin 101 tontilta 1.
Toteutuessaan ranta-asemakaavan muutoksella ei ole valtakunnallista tai merkittävää maakunnallista vaikutusta.
 
Ranta-asemakaavan laadinnasta vastaa Pasi Lappalainen ja Jussi Jääoja Nosto Consulting Oy.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset
Kaavan tunnus 
895 52209

Kaavan vaiheet
  • Vireilletulokuulutus 14.4.2022
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.4.-16.5.2022
  • Luonnos nähtävillä 14.4.-15.6.2022
  • Ehdotus nähtävillä
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus 

Tietoa kaavoista

Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
leena.arvela-hellen(at)uusikaupunki.fi

Koronatilanteesta johtuen virastotalo Mörne on toistaiseksi suljettu asiakkailta. Henkilökunta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse ma-pe klo 9-12 ja 13-15.