Kaupunkisuunnittelu

Lidlin alueen asemakaavamuutos

Lidlin alueen asemakaavamuutos -kartta_kaava-alueesta
Asemakaavamuutosluonnos on nähtävillä 30.6-1.8.2022.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös sähköisesti palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään 18.7.2022 sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@uusikaupunki.fi tai osoitteella: Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki.

Asemakaavamuutos tontilla 895-8-25-11, puistoalueella 895-8-9903-0 ja suojaviheralueella 895-8-9907-0 / Levysepänkatu 2

Kuvaus kaavasta
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Laivanrakentajantien, Raumantien ja Levysepänkadun välisellä alueella. Kaava-alueella sijaitsee Lidlin myymälä.
Kaava-alue rajautuu lännessä Uudenkaupungin Nuorisokodin tonttiin, etelässä Laivanrakentajantiehen, pohjoisessa Levysepänkadun katualueeseen ja idässä Raumantien tiealueeseen.
 
Kaavamuutos laaditaan kiinteistöjen 895-8-25-11, 895-8-9903-0 ja 895-8-9907-0 alueilla.
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Lidlin uuden myymälärakennuksen rakentaminen tarkastelemalla mahdollisuutta laajentaa tonttia kaupungin omistamille puisto- ja suojaviheralueille.


Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
•                          maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset           
•                          asiantuntijaviranomaiset
 
Kaavan tunnus 
895 0845

Kaavan vaiheet
  • Vireilletulokuulutus 21.4.2022
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.4.-23.5.2022
  • Luonnos nähtävillä 30.6-1.8.2022
  • Ehdotus nähtävillä
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus 

Tietoa kaavoista

Nähtävillä olevista kaavoista saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
leena.arvela-hellen(at)uusikaupunki.fi

Koronatilanteesta johtuen virastotalo Mörne on toistaiseksi suljettu asiakkailta. Henkilökunta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse ma-pe klo 9-12 ja 13-15.

Virastotalo suljettu heinäkuun ajan, tervetuloa taas elokuussa.