Tällä sivulla

Vesihuollon järjestäminen Uudenkaupungin veden toiminta-alueen ulkopuolella voidaan toteuttaa osuustoimintaperiaattella. Uudenkaupungin alueelle on vuodesta 1986 alkaen perustettu yli 40 vesiosuuskuntaa tai –yhtymää. Uudenkaupungin Vesi toimittaa vettä kaikille vesiosuuskunnille.  Osuuskunnille ja yhtymille toimitettu vuotuinen vesimäärä on n. 140 000 m3. Osuuskunnat ja yhtymät ovat rakentaneet yli 550 km vesijohto- ja 180 km viemärilinjoja. Viisi suurinta vesiosuuskuntaa ovat Kammelan vesiosuuskunta, Lepäinen-Lyökki vesiosuuskunta, Vanhankartanon Vesi Oy, Hallu-Kallelan vesiosuuskunta ja Sairisten vesiosuuskunta.

Talousveden jakelun lisäksi on perustettu viemäröinnistä vastaavia osuuskuntia.  Näistä suurimmat ovat Lyökki-Lepäinen jätevesiosuuskunta ja Kammelan jätevesiosuuskunta. Kaikki viemäröintiä tarjoavat yhtymät toimittavat jätevedet Uudenkaupungin Veden viemäriverkostoon ja Häpönniemen jätevedenpuhdistamolle.

Vesiosuuskunnan liittyminen vesilaitoksen verkostoon:

  • Uudenkaupungin Vesi tekee liittymissopimuksen vesiosuuskunnan kanssa. Vesiosuuskunta asentaa liittymispisteiseen mittauskaivot talous- ja jätevedelle, joihin tulee vesilaitoksen mittarit, joiden lukemisesta ja lukemien ilmoittamisesta vastaa vesiosuuskunta.
  • Vesiosuuskunnan verkostojen kunnossapito kuuluu vesiosuuskunnalle.
  • Vesiosuuskunnan verkostoon liittyvät kiinteistöt tekevät sopimuksen suoraan vesiosuuskunnan kanssa.
  • Uudenkaupungin Vesi laskuttaa vesiosuuskuntaa kulutetusta vedestä ja johdetusta jätevedestä mittareiden sekä voimassa olevan hinnaston mukaan. Uudenkaupungin Vesi ei laskuta vesiosuuskuntaan liittyneitä kiinteistöjä.

Uudenkaupungin keskustasta pohjoiseen (Pyhämaan suunta)

Kettelin Vesiosuuskunta
Laura Laine, 0504939350 
kts. tarkemmat tiedot

Santalahti Lintuluoto vesiosuuskunta
Harri Friberg, 0447450595 
kts. tarkemmat tiedot

Kammelan vesiosuuskunta
Sampo Eilu,  0445610001 
kts. tarkemmat tiedot

Kammelan jätevesiosuuskunta
Sampo Eilu,  0445610001 
kts. tarkemmat tiedot

Laajan Vesi- ja jätevesiosuuskunta
Maria Perrakoski, 0504352638

Elkkyisten vesisosuuskunta
Jari Virtanen, 050 365 6551

Lepäinen-Lyökki vesiosuuskunta
Juha Laiho, 0400735819

Lepäinen-Lyökki viemäriosuuskunta
Harri Lehtovaara, 0405541171

Vohdensaaren viemäriosuuskunta
Harri Soisalo, 0500911900

Raumantienseudun jätevesiosuuskunta
Heidi Lindström, 0440726296

Hiun vesi- ja jätevesiyhtymä
Marko Hiltunen, 0505434307

Suurikkalan vesiyhtymä
Timo Kuuttila, 0407743323

Ilmon vesiyhtymä
Timo Hämäläinen, 0505600430

Uudenkaupungin keskustasta itään (Kalannin suunta)

Niiniojan vesiyhtymä
Hannu Nieminen, 0400780046

Sannaisten vesiyhtymä
Aki Hiivola, 0400421944

Hallu-Kallela vesiosuuskunta
Matti Puuki, 0400910990

Sairisten vesiosuuskunta
Antti Laine, 0505612215

Uudenkaupungin keskustasta etelään (Saaristo, Lokalahden suunta)

Vilissalon ja Nuhjan jätevesiosuuskunta
Timo Lindström, 0500716015

Uki-Kustavi saaristovesiosuuskunta
Päivi Nurmi 
kts. tarkemmat tiedot

Välskärintien vesiyhtymä
Eero Salo, 0500222997

Arolantien vesi Oy
Matti Hento, 0400222546

Vanhankartanon Vesi Oy
Raija Niemi, 0503218157

Vanhankartanon viemäriosuuskunta
Reijo Silokoski, 0500825899

Sundholmantien viemäriosuuskunta
Antti Karlin, 0405157945

Lokalahden Pitkäluodon vesiosuuskunta
Jyrki Vuorela, 0500777094

Lokalahden Pitkäluodon jätevesiosuuskunta
Leo Fredman, 0400222560

Väättäisten vesiyhtymä
Jarkko Kaivola, 0400328119

Rantkaupungin vesiyhtymä
Seppo Laine, 0400536073

Ojan Seudun vesiosuuskunta
Mika Viljanen, 0400596954

Hermansaaren viemäriosuuskunta
Mauri Haapasalo, 0405663802

Tirkkala-Hakula vesiosuuskunta
Pekka Sinisalo, 040 969 3995

Ruissaaren vesiyhtymä
Seppo Haapasalo, 0440110011 
kts. tarkemmat tiedot

Ahmasveden vesiyhtymä
Heikki Häkli, 0405163492

Viljaluodon vesiyhtymä
Marko Hyytiä, 0400931521

Isoluodon vesiosuuskunta
Jorma Laine, 0405482620

Sivu päivitetty 7.3.2024