Vesimittarit vaihdetaan määräajoin

Vesimittarit omistaa, asentaa ja huoltaa aina Uudenkaupungin Vesi. Vesimittarin normaali huoltovaihto  tehdään veloituksetta. Huoltoväli on mitoitettu mittarin koon mukaan.

  • pientalojen mittarit vaihdetaan 8-10 vuoden välein
  • suurkuluttajien mittarit vaihdetaan 5-6 vuoden välein

Mittarin vaihdosta ilmoitetaan asiakkaalle etukäteen mittarinvaihtoilmoituksella, jossa kerrotaan ehdotettu vaihtoaika,  yhteystiedot uuden ajan sopimiseksi, asiakasta pyydetään myös huolehtimaan siitä, että vesimittarille pääsee esteettä tekemään työn.

Uudenkaupungin alueella mittareiden vaihtoja tekee oman henkilökunnan lisäksi Uudenkaupungin Veden valtuuttama V-S Paineviemärihuolto Oy.

Milloin mittarin vaihdosta laskutetaan?

Seuraavissa tapauksissa asiakkaalta laskutetaan osat ja työkustannukset palvelumaksuhinnaston mukaan.

  • jos mittarin vaihdon yhteydessä joudutaan uusimaan venttiilejä ja putkiosia
  • jäätyneen tai muuten asiakkaasta johtuvasta syystä rikkoutuneen vesimittarin vaihto
  • asiakkaan pyynnöstä tehty vaihto, jos mittari ei vielä ole vaihtovuorossa
  • asiakkaan pyynnöstä tehty mittarikoon muuttaminen isompaan tai pienempään mittariin

Vesimittarin sisällä on vettä ja ilmakupla?

Vesimittarin asennuksen jälkeen näkyy mittarin lasin sisällä useasti ilmakupla ja vettä. Vettä mittarin sisällä on aina, mutta näkyvä ilmakupla poistuu ajan myötä mittarin sisältä.

Vesimittarin mittaustarkkuus

  • mittarin katsotaan mittaavan oikein, jos tarkistuksessa todettu virhe on pienempi kuin +/- 5 %
  • jos asiakas haluaa tarkistuttaa vesimittarinsa ja tarkistuksessa mittarin todetaan näyttävän oikein, asiakkaalta veloitetaan palvelumaksuhinnaston mukainen tarkistusmaksu.