Kankareenhaan keto, perhonen ja laukkaneilikka

24.3.2023 16:01

Ympäristönsuojelun avustukset haettavissa

Ympäristönsuojelun avustukset yhdistyksille ja yhteisöille ovat haettavissa 30.4. mennessä. Jaossa yhteensä 5000 euroa.

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta myöntää vuonna 2023 avustusta ympäristönsuojelua edistävään toimintaan ja hankkeisiin Uudessakaupungissa toimiville yhteisöille ja yhdistyksille. Jaettava summa on yhteensä 5000 euroa.

Avustettavaa toimintaa voivat olla esimerkiksi

  • ympäristönsuojeluprojektit ja -kampanjat
  • tutkimukset, selvitykset ja tiedottamiset
  • luonnonsuojelualueiden ja kulttuurimaisemien hoito
  • luontopolkujen ylläpito
  • vieraslajien torjunta.

Avustusta ei myönnetä ruoppauksiin tai niittoihin.

Yhtä yhdistystä tai yhteisöä kohden avustus voi olla enintään 1000 euroa. 

Hakemuksen tulee sisältää:

  • kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
  • suunnitelma hankkeen toteutuksesta
  • hankkeen kuluarvio.

Vapaamuotoinen hakemus  toimitetaan Uudenkaupungin ympäristönsuojeluun 30.4.2023 mennessä sähköpostilla ymparistonsuojelu@uusikaupunki.fi tai postitse PL 20, 23501 Uusikaupunki.
Avustusten myöntämisestä päätetään ympäristö- ja lupalautakunnan kokouksessa 23.5.2023. Avustukset maksetaan elokuussa 2023.

Lue kuulutus ja päätös, jossa eriteltynä myös avustuksen myöntämisen perusteet:

Uusikaupunki 2.3.2023
Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta

Avainsanat