Havainnekuva Wintteristä

20.9.2023 15:09

Wintterin taideteokset on valittu

Monitoimijatalo Wintteriin tullaan toteuttamaan kolme eri teoskokonaisuutta. Rinnakkaisen luonnostilauksen pohjalta toteutettavaksi valittiin Nisunen & Grönlundin teos Sidos sekä Heli Ryhäsen teos Parviäly. Lisäksi Taiken myöntämän avustuksen turvin toteutetaan myös Laura Merzin Flow -luonnoksen pohjalta soviteltu teoskokonaisuus.

Wintterin taiteesta järjestetyn rinnakkaisen luonnostilauksen pohjalta Uudenkaupungin kaupunki sai yhteensä 9 teosluonnosta, joita tehtävään nimetty taidetyöryhmä arvosteli luonnosohjelmassa määriteltyjen kriteerien mukaan kokouksessaan 22.8.2023. Taidetyöryhmä suositteli teoksien tilausta hyvinvointi- ja vapaa-ajan lautakunnalle, joka teki asiasta päätöksen kokouksessaan 19.9.2023. Taidetyöryhmän suosituksen mukaisesti päätettiin toteuttaa taiteilijapari Nisunen & Grönlundin teos Sidos (90 000 e) sekä Heli Ryhäsen teos Parviäly (90 000 e). Kaupungin oman rahoituksen lisäksi Taiteen edistämiskeskus myönsi monitoimijatalo Wintterille 60 000 euron erityisavustuksen prosenttitaiteen toteuttamiseksi. Erityisavustuksella toteutetaan myös Laura Merzin luonnosehdotuksesta Flow soviteltu teoskokonaisuus.

Taidetyöryhmä piti Nisunen & Grönlundin Sidos -teosta kauniina ja massiivisena katseen vangitsijana, mutta myös keveänä ja eteerisenä. Mutkittelevasta, toistensa ympärille kerämäiseksi kuutioksi kiertyneestä, valaisevasta lasiputkesta koostuvan teoksen nähtiin sopivan hienosti paikkaansa ja rakennuksen arkkitehtuuriin ottaen liikuntahallien korkean aulatilan haltuunsa. Työryhmä piti myös teoksen rakenteen rinnastuksesta kaupungin ruutukaavaan.

”Oli mahtavaa kuulla, että ehdotuksemme päätettiin toteuttaa. On hienoa päästä jatkotyöstämään teostamme uuskaupunkilaisille merkittävään uudisrakennukseen”, kertovat taiteilijat Petteri Nisunen ja Tommi Grönlund.

Kuvituskuva Wintteriin sijoitettavasta Sidos taideteoksesta.
Nisunen & Grönlundin Sidos -teoksen luonnos.

Parviäly-teos on saanut innoituksensa Uudenkaupungin ympäristössä pesivistä, uhanalaisista vesilinnuista. Teoksen 9 lintua lentävät sekalaisena ryhmänä Wintterin oppimisen tiloissa, jossa ne lentävät portaikossa kerrosten välillä kohti valoaukkoa ja sieltä alaspäin. Työryhmä koki, että teos sopii esitettyyn paikkaan oivallisesti. Nähtiin hienona, että teosta pääsee tarkastelemaan eri kerroksista ja näin myös lintuja voi havainnoida sekä yläpuolelta että alapuolelta. Kokonaisuutena teoksen nähtiin soveltuvan laajalle käyttäjäjoukolle tuoden esille tärkeitä luontoarvoja. Teos nousi osallistamisen kautta myös yleisön suosikiksi.

Taiteilija Heli Ryhänen kommentoi valintaansa seuraavasti: ”Olen valinnasta onnellinen ja otettu. On todella innostavaa päästä tekemään teosta oppimisen tiloihin nuorille, Uudenkaupungin uuteen sydämeen!”

Heli Ryhäsen Wintteriin luonnostelema teos "Parviäly".
Heli Ryhäsen Parviäly -teoksen luonnos.

Teoskokonaisuus Flow kuvaa luovuuden virtaa. Rakennuksen seinillä seikkailevat hahmot ovat uppoutuneet luovaan toimintaan – ne urheilevat, tanssahtelevat, musisoivat, keskittyvät, kohtaavat toisiaan ja unelmoivat eri puolilla rakennusta. Teos koostuu graafisesta taiteesta, veistoksellisista reliefiosista ja mahdollisesta toiminnallisesta osuudesta. Taidetyöryhmää puhutteli erityisesti teoksen lennokkuus. Se, että teos koostuu reliefimäisistä osuuksista ja seinämaalausten yhdistelmistä, oli työryhmästä kiinnostavaa. Työryhmän mielestä hahmot henkivät hienosti nykypäivää ollen sukupuolettomia ja iättömiä.

”Olen erityisen otettu, että teosehdotukseni valittiin toteutettavaksi. On kunniatehtävä päästä toteuttamaan taidetta monitoimijatalo Wintteriin, jossa niin monet uusikaupunkilaiset tulevat kohtaamaan tärkeän ja ilahduttavan tekemisen parissa”, kuvailee tuntemuksiaan taiteilija Laura Merz.

Laura Merzin Wintteriin tekemän taideteoksen Flow -luonnos.
Laura Merzin Flow -teoksen luonnos.

Taideteosten toteutussuunnittelu alkaa heti ja kaikki teokset ovat valmiina ja nähtävissä kun Wintteri aukeaa alkuvuodesta 2025. Taidehankintoja koordinoi Frei Zimmer Oy.