Varsinais-Suomen hyvinvointialue banneri, sosiaali- ja terveysalan henkilöstön kasvokuvia.

16.5.2023 11:43

Vastaa kyselyyn ja vaikuta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluihin

Varsinais-Suomen hyvinvointialue valmistelee palvelustrategiaansa ja on avannut siihen liittyen kyselyn alueen asukkaille.  

Palvelustrategia on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen suunnitelma. Siinä määritetään hyvinvointialueen pitkän tähtäimen tavoitteet sille, miten palveluita parhaiten tuotettaisiin.

Palvelustrategia vaikuttaa laajasti hyvinvointialueen toimintaan, joten strategiatyössä halutaan kuulla mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja toimijoita. Kyselyn tulokset vaikuttavat siihen, miten hyvinvointialueen palvelut muotoutuvat.

Palvelustrategian kyselyyn voi vastata 22.5. asti. 

Palvelustrategia valmistuu syksyllä

Poliittiset päätökset palvelustrategiasta tehdään lokakuussa, jonka jälkeen alkaa itse palveluverkon laajuuden käsittely.

Strategiatyö käynnistyi Varsinais-Suomen palveluiden lähtötilanteen kartoituksella ja mittavalla työryhmätyöskentelyllä. Varhan ensimmäisessä palvelustrategiassa keskitytään seitsemään palvelukokonaisuuteen, joissa on kiireellisin kehittämisen tarve.

Valitut painopistealueet ovat

  • perhekeskuspalvelut
  • lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalityö
  • iäkkäiden kotiin annettavat palvelut
  • ympärivuorokautinen ja yhteisöllinen asuminen
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • sote-keskuspalvelut
  • perustason vuodeosastopalvelut
Avainsanat