Sininen aaltografiikka

21.9.2023 17:00

Uusikaupunki varautuu talouden sopeuttamiseen

Kaupunginhallituksen kokouksessa 25.9.2023 käsitellään talouden sopeuttamisohjelman sekä yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä. Sopeutustarve nousee kuntatalouteen kohdistuvista yleisistä epävarmuustekijöistä ja Uudenkaupungin kaupungin alijäämäiseksi ennustetusta tuloksesta (vuodesta 2025 alkaen). Sopeuttamisohjelman keinoin pyritään löytämään ratkaisuja veronkorotustarpeenhentämiseksi.

Uudenkaupungin taloutta on hoidettu hyvin; kaupungin taseen kertynyt ylijäämä vuoden 2022 tilinpäätöksessä on 17,8 milj. euroa. Kaupungin palvelut tuotetaan FCG:n tekemän taloustilastoihin pohjautuvan vertailun mukaan edullisemmin kuin koko maassa keskimäärin tai vastaavan kokoisissa kunnissa. Kuntatalouden yleinen tilanne kuitenkin vaikeutuu ja myös Uudenkaupungin kaupungin talous on tiukentumassa vuodesta 2024 alkaen. Kuntarahoituksen ennusteen mukaan vuonna 2024 suurin osa kunnista tekee joko nollatuloksen tai jää alijäämäiseksi. Kuntien toimintakate eli tulojen ja menojen erotus heikkenee.

Uudenkaupungin vuosien 2024–2026 talousraami poikkeaa hyväksytystä taloussuunnitelmasta erityisesti valtionosuuksien ja henkilöstömenojen osalta. Valtionosuudet ovat 1,3 miljoonaa euroa pienemmät, johtuen lähinnä lisäleikkauksesta kunnilta hyvinvointialueille. Samalla henkilöstömenot ovat kasvaneet 1,1 miljoonalla eurolla, johtuen työehtosopimuksen vaikutuksista. 

Sopeuttamisohjelmassa pyritään saavuttamaan kustannussäästöjä mm. tilankäyttöä tehostamalla, palveluverkon laajuutta tarkastelemalla, työtehtävien uudelleen organisoinnilla ja joidenkin toimintojen mahdollisella ulkoistamisella. Ensisijaisena tavoitteena on löytää kustannussäästöjä muilla keinoin, kuin työvoiman käyttöä vähentämällä. Sopeutusohjelman ja yhteistoimintaneuvottelujen alustavaa suunnittelua johtavat kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja.