16.5.2024 08:52

Uudessakaupungissa luodaan uusia keinoja tehostaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista

Hanketyöntekijät istuvat nurmella uuden kirkon edustalla.
Etualalla hanketyöntekijät Tiina Alkio, Mari Heinonen ja Pia Lampolahti, taustalla Ukipoliksesta Katariina Torvinen ja kaupungin työllisyyspalveluista Hanna Vuola.

Uudenkaupungin alueella polkaistiin toukokuussa käyntiin Uusi ura Vakka-Suomessa -hanke, jossa pyritään löytämään uusia keinoja tehostaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. 

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on auttaa yrityksiä työllistämisessä sekä edistää erityisesti ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden työllistymistä. 

- Haluamme parantaa työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamista sekä poistaa työllistymisen esteitä tarjoamalla tukitoimia molemmille osapuolille, kuvailee hankkeen projektipäällikkö Pia Lampolahti

Konkreettisina toimenpiteinä projektissa työskentelevät henkilöt mm. kartoittavat alueen yritysten piilotyöpaikkoja ja tekevät niitä näkyvämmäksi työnhakijoille. Lisäksi yritysten rekrytointiosaamista ja valmiutta palkata ulkomaalaistaustaisia henkilöitä vahvistetaan tuen ja koulutuksen avulla. 

Työnhakijoita autetaan puolestaan tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kasvatetaan heidän työnhakutaitojaan. Tiiviin oppilaitosyhteistyön, räätälöityjen koulutusten ja harjoittelujaksojen avulla työttömille pyritään luomaan uusia urapolkuja.

Hankkeessa kehitettyjä työkaluja ja toimintatapoja hyödynnetään alueella myös jatkossa, kun työllisyyspalvelut siirtyvät vuoden 2025 alussa kuntien järjestettäviksi.

- On hienoa, että pääsemme hankkeen kautta kokeilemaan erilaisia toimintamalleja jo etukäteen ja olemme siten valmiimpia tarjoamaan uusia palveluja niin työntekijöille kuin työnantajillekin, toteaa kaupungin työllisyyspalvelujen palvelukoordinaattori Hanna Vuola

Avainsanat