Havainnekuva Wintteristä

25.1.2023 14:57

Uudenkaupungin monitoimijatalo Wintteriin haetaan julkista taidetta

Uudenkaupungin kaupunki hakee taiteilijoita toteuttamaan julkista taidetta vuonna 2025 valmistuvaan Wintteri-monitoimijataloon. Taideteoksia toteutetaan 1-2 kappaletta ja niiden on tarkoitus valmistua rakennuksen käyttöönottoon mennessä.

Monitoimijatalo Wintterin tuleva palvelutarjonta on Suomen monipuolisin ja sinne sijoittuu poikkeuksellisen moniammatillinen yhteisö. Rakennuksessa toimii peruskoulu, lukio, päiväkoti, nuorisotyö sekä mittavien liikuntapalvelujen lisäksi kansalaisopisto ja musiikkiopisto. Sinne rakentuu myös sisäliikuntahalli ja uimahalli.

Uudesta monitoimijatalosta tulee merkittävä osa Uudenkaupungin kaupunkikuvaa, mikä on otettu huomioon myös rakennuksen arkkitehtuurissa. Suunnittelussa on alusta asti otettu huomioon joustavuus, muunneltavuus ja esteettömyys sekä käyttäjien toiveet. Arkkitehtuuri kutsuu luokseen ja toivottaa kaikki käyttäjät tervetulleiksi.

Monitoimijataloon sijoitettavan taiteen halutaan korostavan tilojen yhteisöllistä ja ihmisläheistä luonnetta. Rakennukseen etsitään teoksia, jotka kutsuvat kaupunkilaisia kohtaamaan toisiaan ja nauttimaan taide-elämyksistä.

Wintterin julkisen taiteen määrärahavaraus, noin 185 000 euroa, on Uudenkaupungin kaupungin talousarviossa 2023–2025. Määrärahavaraus sisältää esimerkiksi taiteilijapalkkion, taiteilijan työkustannukset, teoksen materiaali- ja toteutuskustannukset, teoksen kuljettamisesta ja asennuksesta aiheutuvat kulut, työnaikaiset vakuutukset sekä tekijänoikeuksiin liittyvät korvaukset.

Julkisen taiteen haku toteutetaan kaksivaiheisena ja siinä noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta. Ensimmäisessä vaiheessa teoksen toteutuksesta kiinnostuneet taiteilijat voivat avoimessa portfoliohaussa lähettää työnäytteitä aikaisemmista töistään. Portfolioiden perusteella valitaan rinnakkaiseen luonnostilaukseen enintään viisi taiteilijaa tai työryhmää. Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta tekee ns. valintalautakunnan ehdotuksen perusteella Uudenkaupungin kaupunki, jolla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa sijoittuneen luonnoksen pohjalta.

Uudenkaupungin kaupunki ryhtyy nyt alkuvuodesta 2023 etsimään taiteilijoita julkisen taideteoksen toteuttajaksi. Portfoliohaku on auki 1.2.2023 – 28.2.2023. Wintterin julkisen taiteen portfoliohakuun voivat osallistua kaikki ammattitaiteilijat ja taiteelliset työryhmät. 

Uudenkaupungin Wintterin taideteoksen portfoliohausta ilmoitetaan sähköisesti mm. Suomen Taiteilijaseuran ilmoitustaululla ja julkinentaide.fi- sivustolla.

Ohessa linkki Wintteri-monitoimijatalon julkisen taideteoksen hakuilmoitukseen