Junarata ja Lokalahden silta

14.9.2023 08:04

Turku–Uusikaupunki radan perusparantamisen yleisötilaisuus 21.9.

Turun ja Uudenkaupungin välille suunnitellaan rautatien ja tasoristeyksien perusparannuksia. Hankkeen ratasuunnitelmia esitellään yleisötilaisuuksissa Turussa, Nousiaisissa, Uudessakaupungissa, Raisiossa, Maskussa ja Vehmaalla syys-lokakuun aikana.

Valmistuneita ratasuunnitelmaluonnoksia esitellään syksyllä pidettävissä yleisötilaisuuksissa. Ratasuunnitelmat laaditaan Turku-Uusikaupunki rataosalla kunta- tai kaupunkikohtaisesti.

Kaikki hankkeesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita kuntakohtaisiin yleisötilaisuuksiin, joissa osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Tilaisuudet ovat maksuttomia eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Uudenkaupungin tilaisuudessa käsitellään ainoastaan Uudenkaupungin alueelle sijoittuvaa ratasuunnitelmaa.

Uudenkaupungin suunnitelmaa esitellään torstaina 21.9.2023 klo 17.30-19.30 Kulttuurikeskus Crusellissa. (Kullervontie 11).

Hankkeen taustaa

Hankkeessa laaditaan ratasuunnitelma. Suunnitelmassa selvitetään ja esitetään muun muassa radan päällysrakenteen korjaamista, yksittäisten taitorakenteiden, kuten rumpujen ja siltojen korjaamista ja uusimista sekä raiteen kuivatuksen tarkastamista. Tasoristeyksiä poistetaan ja parannetaan ja Raision ja Naantalin välinen rataosuus esitetään sähköistettävän. Säilytettäviin tasoristeyksiin harkitaan valovaroituslaitteet. Pehmeikköalueilla radan stabiliteettia parannetaan ensisijaisesti vastapenkereillä. Lisäksi selvitetään rataosuuden mahdollista nopeuden nostoa.

Tavoitteena turvallisuuden parantaminen

Turun ja Uudenkaupungin välisen radan tasoristeysten poistamisella parannetaan turvallisuutta ja lisätään liikenteen sujuvuutta erityisesti vilkkaasti liikennöidyillä rataosuuksilla. Raision ja Naantalin väliselle radalle suunnitellaan myös radan sähköistämistä. Kuuden kilometrin mittaisella rataosalla on kuusi tasoristeystä ja seitsemän pehmeikköaluetta.

Hankkeen tavoitteena on parantaa rataverkon ja tienkäyttäjien turvallisuutta. Radan korjauksilla turvataan alueiden välinen sujuva liikenne sekä kansainvälisten yhteyksien saavutettavuus. Rataosuuden sähköistys vähentää liikenteen ilmastovaikutuksia ja parantaa raideliikenteen kilpailukykyä.

Hankkeen ratasuunnitelmien laadinta on aloitettu keväällä 2022. Ratasuunnitelmien on tavoitteena valmistua vuoden 2024 alkupuolella. Rakentaminen aloitetaan, mikäli hankkeelle saadaan rahoituspäätös.

Lisätietoja: 
Erkki Mäkelä, Väylävirasto, 029 534 3822, etunimi.sukunimi@vayla.fi