Pellolla frisbeegolfkori ja mies traktorin kanssa taustalla metsää

21.11.2023 09:51

Sorvakon Frisbeegolfradan väylämuutokset 2023

Sorvakon frisbeegolfrataa on uudistettu vuoden 2023 aikana. Suurelta osin kyseessä on ollut heittoväylien välisten siirtymien saaminen pois kuntopolun päältä ja siten frisbeegolfaajat eivät talvisin joudu kulkemaan latupohjalla. Samalla tietenkin frisbeegolfin harrastaminen läpi vuoden mahdollistuu kaikilla väylillä.

Aluksi muutettiin nelosväylä kolmoseksi ja kolmonen neloseksi. Uusitun kolmosväylän heittosuunta kääntyi päinvastaiseksi ja pituus hieman lyheni. Näin saatiin siirtymä uudelta neloselta Ykskoivuntien ylitse kulkemaan suojatien kautta ja pois latupohjalta.

Seuraavaksi pidennettiin viitosväylää 20 metriä ja se muuttui kolmen heiton väylästä neljän heiton väyläksi. Tämä lisäsi väylän pelattavuutta.

Peltoväyliä muutettiin haastavammiksi lisäämälle niille heittoalueen rajoituksia. Väylille 14 ja 15 lisättiin ob-kepit rajaamaan heittoaluetta. Väylälle 16 tuli estetornit ja pieni ob-alue keskelle. Muuten väylät pysyivät alkuperäisen mittaisina. Väylä 17 rakennettiin kokonaan uusiksi toiseen paikkaan ja siitä tehtiin ns. saariväylä. Tällöin pelaajan täytyy saada heittoväline ob-keppien muodostaman alueen sisälle, jotta heitto on hyväksytty. Väylällä on kuitenkin suoraan heittoalustalta alkava rajoitusalue, jonka sisälle heittävä pääsee jatkamaan suoritustaan hieman helpommasta asemasta. Väylä 18 muuttui selkeästi pidemmäksi ja haastetta tuo mm. Mando, joka pakottaa heittäjän heittämään nuolen osoittamalta puolelta. Lisäksi väylälle on lisätty jo tutuksi tulleet ob-rajoitteet. Väylän pituus kasvoi samalla reilusta kahdeksastakymmenestä metristä aina 177 metriä pitkäksi ja heittomäärä yhdellä heitolla, eli kolmesta heitosta neljään heittoon.

Siirtymät väylien 16, 17 ja 18 välillä, sekä siirtymä väylältä 18 P-alueelle uudistuivat samalla. Näillä muutoksilla saatiin pelaajien kulkureitit pois latupohjalta.

Radan kokonaisheittomäärä kasvoi kahdella, ollen uudistusten jälkeen 56 heittoa. Myös väylien kokonaispituus kasvoi 1547 metriin ja keskimääräinen heittopituus 85,95 metriin.

Rata säilyi A1 tasoisena ja sen muuttaminen AA1 tasoiseksi olisi vaatinut huomattavasti suurempia muutoksia. AA1 radalla vaatimuksena on vähintään 58 heittoa. Keskimääräisen heittopituuden ollessa vähintään 100 metriä.