Jäätynyt vesimittari

12.1.2024 12:20

Sään vaihtelut ovat putkistoille ja vesimittareille ankara koettelemus

- Uudenkaupungin Veden verkostosta vastaava kertoo, että tammikuun 2024  aikana on ollut enemmän jäätyneitä putkistoja ja mittareita kuin koko hänen uransa aikana.

Tärkeää on pitää mittaritila lämpimänä ja eristää vesiputket hyvin

Muistutamme erityisesti omakotitalo- ja vapaa-ajan rakennusten omistajia vesiputkistojen ja mittareiden riittävästä suojaamisesta. Vesimittarin jäätymisen voi estää huolehtimalla vesimittaritilan riittävästä lämmityksestä ja sulkemalla tilassa olevat tuuletusaukot. Tarvittaessa mittaritila kannattaa varustaa pakkasvahdilla ja/tai huolehtia putkiston ja mittarin riittävästä lämpöeristyksestä. 

Tyhjissä vapaa-ajan rakennuksissa tai muutoin asumattomissa rakennuksissa kannattaa sulkea vedenkierto kokonaan tonttisulkuventtiilistä ja tyhjentää putkisto.  Jos rakennuksella ei ole käyttöä talvella, voi laitokselta tilata mittarin irrotuksen ja kiinnityksen jäätymisen estämiseksi. Asiakas ei saa itse irrottaa mittaria. Palvelusta peritään hinnaston mukainen maksu.

Tilaa ammattilainen sulattamaan jäätyneet putket

Jos vesiputket kuitenkin ehtivät jäätyä, on sulattaminen syytä jättää ammattilaiselle. Tulipalon vaara on suuri, mikäli sulatusyrityksiä tehdään lämpöpuhaltimella tai vastaavalla. Kiinteistön sisäpuolisten putkien sulattamisen tekevät putkiliikkeet ja -urakoitsijat. 

Jäätyneen vesimittarin vaihto

Jäätyneen vesimittarin vaihto tilataan Uudenkaupungin Vedeltä. Jäätyneen mittarin vaihdosta veloitetaan hinnaston mukainen maksu.

Jäätyminen voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia kiinteistönomistajalle vesimittarin hajotessa tai putken haljetessa ja veden päästessä talon rakenteisiin.

Ilmoita meille

Muiden, kuin kiinteistöjen, vesijohtojen sulatus kuuluu Uudenkaupungin Veden tehtäviin. Vesivuoto tai muista poikkeavista havainnoista pyydämme ilmoittamaan Uudenkaupungin Veden päivystykseen 24 h/vrk 02 8451 2112.

Talviterveisin
Uudenkaupungin Vesi

Avainsanat