Kuva merenrannasta Uudessakaupungissa, etualalla kalliorantaa ja taustalla meri ja horisontti

20.6.2024 14:08

Oletko saanut postia ranta-asemakaavan kiinteistöverosta verottajalta?

Kaupunki on tämän vuoden aikana ilmoittanut ranta-asemakaava-alueiden maapohjien pinta-alatietoja Verohallinnolle. Ilmoitusten lähettämisen jälkeen useat kiinteistöjen omistajat ovat saaneet ilmoituksen kiinteistöveropäätöksen korjaamisesta. 

Kiinteistöjen omistajien kannattaa tarkistaa korjatut kiinteistöverotiedot etenkin, jos kiinteistöllä on ranta-asemakaavassa sekä rakennuspaikka (RA) että maa- ja metsätalousmaata (M). Joissakin tapauksissa rakennusoikeudetonta maa- ja metsätalousmaata on merkitty korkeampaan hintaluokkaan.

Verohallinnon verotusperiaatteita:

  • Kaupunki määrää kiinteistöveroprosentin ja ilmoittaa kiinteistöjen kaavatiedot verottajalle. Verohallinto laskee maapohjalle aluehinnan, joka perustuu kuntakohtaisiin tonttihintakarttoihin ja Verohallinnon omiin arviointiohjeisiin. Aluehintaan vaikuttavat esimerkiksi alueen keskimääräinen hintataso, maapohjan käyttötarkoitus, rakennusoikeus, sijainti ja liikenneyhteydet sekä kunnallisteknisten töiden valmiusaste. 
  • Kiinteistöllä voi olla erilaisia maapohjia, joita verotetaan eri tavoin. Osa maapohjista voi myös olla kokonaan verovapaita. 
  • Kiinteistöverotuspäätöksessä näkyvät vain ne maapohjat, joista pitää maksaa kiinteistöveroa. Erityyppiset maapohjat on merkitty päätökseen erikseen. 
  • Metsämaa voi olla verovapaata, jos metsää on yli kaksi hehtaaria (20 000 m2) tai jos metsä kuuluu maatilakiinteistöön. Alle kahden hehtaarin metsistä maksetaan kiinteistöveroa normaalisti. Pelto voi olla verovapaata pienemmälläkin kiinteistöllä, jos se on vuokrattuna ja sitä viljellään. 
  • Myös maatalousmaa ja joutomaa voivat olla verovapaita, jos ne kuuluvat maatilakiinteistöön. Maatilana ei yleensä pidetä alle kahden hehtaarin suuruista kiinteistöä. 
  • Yksityisellä maalla sijaitsevasta luonnonsuojelualueesta ei tarvitse maksaa kiinteistöveroa. Verovapaus koskee vain yksityisiä kiinteistönomistajia, joiden maalla sijaitsee luonnonsuojelulain 24 §:n perusteella suojeltu alue. Kiinteistönomistajan pitää maksaa kiinteistöveroa luonnonsuojelualueella sijaitsevista rakennuksista ja niiden rakennuspaikoista. 

Mikäli kiinteistöveropäätöstä on tarpeen korjata, kiinteistön omistaja tekee korjauksen OmaVero-palvelussa tai lomakkeilla. Verottajaan voi olla yhteydessä myös siinä tapauksessa jos on epävarma onko hintatiedot oman kiinteistön kohdalla oikein.

Avainsanat